Święto Królowej

3 maja Kościół obchodził uroczystość NMP Królowej Polski, głównej patronki naszego kraju. Maryja została ogłoszona Królową Polski przez króla Jana Kazimierza, zaś parlament Rzeczypospolitej Polskiej wielokrotnie akt ten odnawiał i uroczyście potwierdzał.


Święto MB Królowej Polski na prośbę biskupów polskich zatwierdził w 1920 r. papież Benedykt XV. Oficjalnie jest obchodzone w całym kraju od 1923 r., kiedy to papież Pius XI ustalił je na dzień 3 maja. Naród polski od wieków wyjątkowo czcił Maryję jako swoją Matkę i Królową. Najstarsze Jej wizerunki spotykamy już w XI w. Bolesław Chrobry wystawił w Sandomierzu kościół pw. Matki Bożej, Władysław Herman, uleczony cudownie, ku Jej czci wybudował okazałą świątynię w Krakowie. Król Zygmunt Stary z kolei ufundował przy katedrze krakowskiej kaplicę ku czci NMP, która jest zaliczana do pereł renesansu. Maryja była też patronką polskiego rycerstwa. Do Matki Bożej modlił się i Jan Sobieski, i Stefan Czarniecki, i Tadeusz Kościuszko. Bardzo często mieszczanie zdobili swe kamienice Jej wizerunkami. Wiele przydrożnych kapliczek poświęcono Matce Jezusa. W maju rozbrzmiewają przy nich słowa Litanii Loretańskiej i pieśni maryjnych.

Powszechny kult

Wielu polskich świętych uważało Maryję za swoją szczególną opiekunkę między innymi św. Wojciech, św. Stanisław Kostka, św. Maksymilian Kolbe, św. Jan Paweł II czy kardynał Stefan Wyszyński. Natomiast król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej obrał Maryję za Królową Królestwa Polskiego i przyrzekł szerzyć Jej kult oraz ślubował wystarać się w Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na obchodzenie Jej święta jako Królowej Korony Polskiej. W 49 lat po jego śmierci, 8 września 1717 r., miała miejsce koronacja obrazu jasnogórskiego Królowej Polski koronami papieskimi. Była to pierwsza tego typu uroczystość poza Rzymem. Obraz przywiózł do Polski z Bełżca na Rusi w 1382 r. książę Władysław Opolczyk. Do opieki nad wizerunkiem zostawionym na Jasnej Górze przeznaczył sprowadzonych z Węgier paulinów.

We wrześniu 1946 r. Episkopat Polski pod przewodnictwem kardynała Augusta Hlonda odnowił na Jasnej Górze akt poświęcenia się i oddania Bożej Matce. W sierpniu 1956 r. w obecności miliona wiernych, śluby złożone przez Jana Kazimierza, których nie udało mu się zrealizować, odnowiono, modląc się o uwolnienie osadzonego w więzieniu w Komańczy kardynała Stefana Wyszyńskiego. W 1962 r. papież – św. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski, główną patronką kraju i niebieską Opiekunką naszego narodu. 3 maja 1966 r. na uroczystości tysiąclecia chrztu Polski, prymas Stefan Wyszyński w zastępstwie papieża Pawła VI, któremu ówczesne władze nie pozwoliły wjechać do Polski, złożył „Akt oddania Polski w macierzystą niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego”. Od 1992 r. dzień 3 maja jest, dla upamiętnienia zarówno uchwalenia Konstytucji w 1791 r., jak i święta Królowej Polski, tak jak w okresie międzywojennym, świętem narodowym. Wyraża ono wiarę narodu w opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Matki Bożej.

Świątynia na Tatarach

Na terenie Polski sanktuaria maryjne stanowią ok. 80% wszystkich miejsc kultu. Ich szczególny rozwój nastąpił w XVII w. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 850. Kościół pw. MB Królowej Polski znajduje się w Lublinie przy ul. Gospodarczej 7, w dzielnicy Tatary. 1 kwietnia 1981 r. ks. Zbigniew Kuzia został skierowany do organizacji parafii na Tatarach. Już 22 listopada tego samego roku odbyło się poświęcenie tymczasowej kaplicy, a w latach 1983-1987 został wzniesiony – według projektu lubelskiego architekta, Stanisława Machnika nowoczesny, murowany kościół. Realizatorem budowy był ks. Zbigniew Kuzia. Świątynię uroczyście erygował 3 maja 1991 r. bp Bolesław Pylak. Lubelska parafia pw. MB Królowej Polski liczy obecnie 13 516 wiernych. Działają przy niej liczne grupy modlitewne, między innymi Legion Maryi, koła żywego różańca, chóry parafialne: „Amadeusz” i „Cantemus” schole: młodzieżowa i dziecięca, Arcybractwo Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ruch Światło-Życie, Domowy Kościół, Anonimowi Alkoholicy, Al–Anon, Parafialny Zespół Caritas, LSO, Rodzina bł. E. Bojanowskiego oraz Liturgiczna Służba Ołtarza.

Z okazji święta MB Królowej Polski w świątyni przy ul. Gospodarczej odbyły się tradycyjne uroczystości odpustowe. Homilię wygłosił ks. prof. Marian Nowak z Katedry Pedagogiki Ogólnej KUL. 27 maja w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski będzie miała miejsce uroczystość I Komunii świętej.
Elżbieta Kasprzycka