Święto pracowników socjalnych

W Krasnostawskim Domu Kultury pracownicy placówek pomocy społecznej odebrali dyplomy z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Franciszka w Krasnymstawie, odprawioną przez ks. dziekana Henryka Kapicę, spotkanie kontynuowano w KDK. Gości powitał Waldemar Fedorowicz, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie. Głos zabrał też wicestarosta Henryk Czerniej, który podkreślił nie tylko profesjonalizm pracowników pomocy społecznej, ale przede wszystkim okazywane przez nich serce i zrozumienie dla drugiego człowieka. – To dzień, w którym w sposób szczególny składamy podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszony w pomoc osobom potrzebującym. Jest to dzień uhonorowania państwa służby na rzecz drugiego człowieka – mówił Czerniej. Mottem spotkania były słowa „Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym”, które w pełni oddają zaangażowanie ludzi pracujących na rzecz tych, którzy sami nie są w stanie funkcjonować. Podziękowania i wiele ciepłych słów zostało skierowanych do dyrektorów, kierowników i pracowników ośrodków i domów pomocy społecznej i placówek, z terenu całego powiatu. Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zostały wręczone listy gratulacyjne. Podczas uroczystości można było obejrzeć inscenizację „O zdrowiu na poważnie i na wesoło”, przygotowaną przez Amatorski Teatr Osób Niepełnosprawnych im. Karola Wojtyły w Żułowie. (k)