Świętowali Diamentowe i Złote Gody

Szesnaście par z gminy Łopiennik Górny odebrało medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Aż pięć z nich świętowało tzw. Diamentowe Gody, czyli 60 lat w małżeństwie.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Henryk Czerniej – wicestarosta krasnostawski, Andrzej Szadura – przewodniczący rady gminy Łopiennik, Longina Weremko – kierownik GOPS, Grażyna Skrzypa – kierownik miejscowej biblioteki, Agnieszka Sapko – skarbnik gminy oraz wójt Jan Kuchta i przewodniczący rady gminy Artur Sawa. Medale z okazji 60-lecie pożycia odebrali: Czesław i Zofia Olech, Marian i Janina Rogowscy, Mieczysław i Zofia Sawa, Jan i Janina Szuba oraz Jan i Halina Tymiccy Złote Gody świętowali z kolei: Józef i Elżbieta Chodorowscy, Stanisław i Jadwiga Chwała, Mieczysław i Wiktoria Gieleta, Feliks i Janina Kowalscy, Marian i Teresa Mazur, Franciszek i Władysława Mazurek, Marian i Maria Ozonek, Józef i Stefania Parys, Bogusław i Teresa Pawlas, Stanisław i Janina Sysa, Julian i Anna Szadurowie. Po uroczystej dekoracji medalami został wniesiony toast na cześć Jubilatów za wspólnie przeżyte lata. W części artystycznej wystąpiły: dzieci ze Szkoły Podstawowej w Łopienniku Dolnym pod kierownictwem Marioli Sysy i Małgorzaty Staszak oraz kapela Łopieńczacy. (kg)