Święty czas chrześcijan

Wielki Post – czas rekolekcji, nabożeństw i duchowej odnowy – powoli dobiega końca. Podczas Niedzieli Męki Pańskiej, zwanej Palmową lub Wierzbną, poświęcone zostały palmy, które są symbolem odradzającego się życia.
Święto zostało ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy, a pierwsze znane zapisy o nim pochodzą z dziennika pątniczki Egerii. Datowane są na lata osiemdziesiąte IV w. W Polsce Niedziela Palmowa obchodzona jest od średniowiecza.
Triduum Paschalne
Przed nami Triduum Paschalne: ustanowienie w Wielki Czwartek sakramentu kapłaństwa i eucharystii, tajemnica Męki i Śmierci Pana Jezusa w Wielki Piątek, adoracja przy Grobie w Wielką Sobotę oraz Zmartwychwstanie w poranek wielkanocny. Dla chrześcijan to najpiękniejszy i najświętszy czas w roku.
Triduum Paschalne, choć składa się z trzech dni, stanowi nierozerwalną całość. W Wielki Czwartek w kościołach katedralnych w godzinach rannych ma miejsce uroczysta Msza Krzyżma, podczas której poświęcane są nowe oleje do namaszczeń oraz odbywa się odnowienie przyrzeczeń kapłańskich. W kościołach parafialnych odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej z obrzędem obmycia nóg. Po mszy św. Najświętszy Sakrament przenosi się do kaplicy adoracji na pamiątkę uwięzienia Jezusa po Ostatniej Wieczerzy. Po zakończeniu liturgii z ołtarza zdejmuje się świece, mszał, krzyż i obrusy. Tabernakulum zostaje otwarte i puste, a wieczna lampka zgaszona. W archikatedrze lubelskiej Mszę Krzyżma o godz. 10.00 będzie celebrował metropolita lubelski abp Stanisław Budzik, a Mszy Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00 będzie przewodniczył bp Artur Miziński. W godzinach 20.00-22.00 odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wielki Piątek jest dniem zadumy nad męką Chrystusa, skupienia, powagi, wzmożonej pobożności. Tego dnia obowiązuje post ścisły. W Wielki Piątek odprawiane są nabożeństwa Drogi Krzyżowej. W tym dniu kapłani ubierani są w czerwone szaty liturgiczne symbolizujące miłość zwyciężającą na Krzyżu. Wielki Piątek należy również do najważniejszych świąt w Kościołach prawosławnym i protestanckim. W więcej niż połowie państw Unii Europejskiej jest dniem wolnym od pracy. Liturgia Godzin z udziałem Kapituły Archikatedralnej odbędzie się w Lublinie o godz. 9.00. Liturgię na cześć Męki Pańskiej będzie celebrował bp Józef Wróbel. O godz. 20. 00 na ulicach Starego Miasta zostanie odprawiona droga krzyżowa z przedstawicielami Kościołów chrześcijańskich. Tego dnia zaczyna się też nowenna do Miłosierdzia Bożego.

Noc konfesjonałów

Najważniejszym elementem przygotowania do święta Zmartwychwstania Chrystusa jest pojednanie z Bogiem w sakramencie pokuty. Dla tych, którzy nie zdążyli pojednać się z Bogiem, od godz. 21.00 rozpoczyna się Noc konfesjonałów. Potrwa do 24.00. W Wielką Sobotę od wczesnych godzin rannych katolicy adorują Najświętszy Sakrament w przygotowanej do tego celu kaplicy zwanej Grobem Pańskim. Jest to czas żałoby po ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. Jest to również okazja do skorzystania z sakramentu pokuty. Kościół powstrzymuje się od sprawowania mszy św. Tradycyjnie w tym dniu błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Stanowią je przede wszystkim: „chleb żywy, który zstąpił z nieba”, a także jajka – symbol życia i płodności oraz baranek wielkanocny. Symbolizuje on wielkanocnego baranka paschalnego, który był zapowiedzią paschy Chrystusa. Na wielkanocny stół należy podać też pobłogosławiony chrzan, sól i pieprz, które są odpowiednikami gorzkich ziół. O godz. 20.00 w Wielką Sobotę rozpocznie się Liturgia Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną. Liturgii Słowa będzie przewodniczył bp Mieczysław Cisło, natomiast liturgii chrzcielnej i liturgii eucharystycznej – abp Stanisław Budzik. W czasie liturgii dorosłym zostaną udzielone sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, bierzmowanie i eucharystia).

Święta Wielkanocne wzięły swój początek od żydowskiej Paschy, czyli wyjścia narodu wybranego z niewoli egipskiej do Ziemi Obiecanej. Żydzi świętowali Paschę 14. dnia księżycowego miesiąca nisan. Wtedy to dokonała się Chrystusowa pascha, przejście Jezusa przez śmierć do chwały Zmartwychwstania. Pascha w języku hebrajskim oznacza przejście, a także uderzenie, gwałtowną interwencję, wskutek której rodzi się nowy porządek, nowa logika życia.
Na Soborze Nicejskim w 325 r. ustalono, że Wielkanoc w Kościele katolickim będzie obchodzona w pierwsza niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca .
Elżbieta Kasprzycka