Sypnęło interpelacjami

Nieudzielenie absolutorium burmistrz Krasnegostawu Hannie Mazurkiewicz to niejedyne ciekawe wydarzenie, jakie miało miejsce na ostatniej sesji rady miasta. Podczas obrad sypnęło interpelacjami. Widać, że zbliżają się wybory samorządowe.

Jako pierwszy głos zabrał wiceprzewodniczący rady miasta Marcin Wilkołazki. Interpelował w sprawie dziennika elektronicznego SP nr 4, którego pełny zakres funkcji jest płatny. – Wielu rodziców uczniów tej szkoły nie jest z tego powodu zadowolonych. Skarżą się, że dziennik jest mało intuicyjny, sprawia wiele problemów z obsługą, a przede wszystkim za pełne korzystanie z jego możliwości muszą wnosić opłaty. Podobne głosy pojawiają się w rozmowach z nauczycielami, szczególnie tymi, którzy mają porównanie z systemami używanymi w pozostałych szkołach. W związku z tym proszę o rozważenie zmiany dziennika elektronicznego w SP nr 4 na taki, który funkcjonuje w pozostałych szkołach miejskich – mówił Wilkołazki.

Odpowiedzi udzielił kierownik wydziału rozwoju miasta i inwestycji. Paweł Pastuszak stwierdził, że w przetargu nieograniczonym wyłoniony będzie wykonawca ujednoliconego dziennika dla wszystkich szkół, co powinno rozwiązać problem. Wiceprzewodniczący pytał też o to czy zgodne z prawem jest to, iż zajęcia pozalekcyjne w szkołach podstawowych są płatne. – Z corocznie przedstawianych nam informacji na temat zamierzeń organizacyjnych miejskich szkół wiemy, że w naszych szkołach nauczyciele prowadzą wiele kółek rozwijających zainteresowania uczniów oraz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. Jednocześnie wiemy, że od 1 września 2016 roku zostały zlikwidowane, tzw. godziny karciane, a za prowadzenie wszystkich zajęć pozalekcyjnych nauczyciele powinni być wynagradzani.

W związku z tym proszę o informację, czy zajęcia pozalekcyjne prowadzone w miejskich szkołach podstawowych w latach szkolnych 2016/2017 i 2017/2018 były zgodnie z obowiązującymi od września 2016 roku przepisami dodatkowo płatne dla nauczycieli? I czy płatne będą zajęcia pozalekcyjne planowane na rok szkolny 2018/2019? – dociekał radny. Miasto ma udzielić odpowiedzi na piśmie. Wilkołazki interesował się też tym czy miasto czuwa nad dotrzymaniem terminu otrzymania dotacji na przebudowę boiska przy osiedlu Chmielna 1. W odpowiedzi Pastuszak stwierdził, że na rozliczenie dofinansowania jest czas do kwietnia 2020 roku. Poinformował, iż żaden wykonawca nie zgłosił się w pierwszym przetargu, zatem miasto ogłosiło kolejny.

Radny Grzegorz Brodzik zadał pytanie dotyczące terminowej realizacji inwestycji miejskich na rok 2018. Złożył także zapytanie na temat dalszych kroków w realizacji programu „Mieszkanie plus”. Wiceburmistrz Edward Kawęcki odpowiedział, że trwają poszukiwania działek pod budowę wielorodzinną, niestety tereny miasta Krasnystaw są nastawione na zabudowę jednorodzinną. Brodzik pytał również o stan przygotowań do „Chmielaków 2018”, stwierdzając, że na terenie miasta brakuje reklam imprezy. Sekretarz Krzysztof Gałan odpowiedział, że wszystko idzie zgodnie z planem, a impreza odbędzie się w zapowiadanym terminie (17-19 sierpnia). Radna Monika Podolak interpelowała w sprawie nowej nakładki asfaltowej na ul. Kwiatowej. W odpowiedzi Kawęcki stwierdził, że na razie nie ma to pieniędzy i należy poczekać na oszczędności w innych przetargach. Radna Podolak w imieniu mieszkańców wyraziła także prośbę, by oczyścić zatoczki przy ul. Witosa. Ewa Kwiecień pytała na jakim etapie jest rewitalizacja Zaułka Nadrzecznego.

Kierownik Pastuszak poinformował, że miasto oczekuje na decyzję w sprawie dofinansowania zadania przez urząd marszałkowski w Lublinie. Radny Stanisław Dębski interpelował w sprawie nakładki asfaltowej na ul. Stokowej, ale dowiedział się, że w tym roku nie ma szans na realizację tej inwestycji. Zbigniew Banaszkiewicz poruszył kwestię chodnika przy ulicach Sobieskiego i Sienkiewicza. Przekonywał, że jest on za wąski. I tu odpowiedzi udzielił Pastuszak, który wyjaśnił, że chodnik jest wąski bo w planach był on tylko zabezpieczeniem dojścia do kościoła, poza tym jego wielkość ograniczają prywatne działki. Następnie interpelacje zgłosił Andrzej Dulniak. Pytał, kiedy zostaną podjęte prace w zakresie remontu ulic Borowa-Kłosowskiego (otrzymał odpowiedź, że Zarząd Dróg Powiatowych w Krasnymstawie ogłosił przetarg na wykonanie inwestycji 20 czerwca). Radny złożył także szereg skarg dotyczących wykonania placu zabaw na Rońsku m.in. brak podjazdu, otwieranie furtki na zewnątrz.

W odpowiedzi usłyszał, że furtka prawdopodobnie ze względu na ukształtowanie terenu, otwiera się na zewnątrz, ale plac zabaw wykonany jest zgodnie z projektem. Radny Dulniak skrytykował także projekt placu zabaw na osiedlu Jagiellońskim, twierdząc, że będzie on za blisko parkingu, co jest niezgodne z rozporządzeniem. Radny Tadeusz Kiciński dopytywał o remont ul. Wspólnej oraz o dziury w jezdniach przy u. Granicznej i Kościuszki. Agnieszka Pocińska-Bartnik złożyła interpelację na temat zmiany budżetowej dotyczącej zmniejszenia środków na zadanie „Energia przyjazna środowisku w mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne”, a przewodniczący Janusz Rzepka przedstawił decyzję dyrektora Lubelskiego Zarządu Wody Polskie, dotyczącą wzrostu cen wody i ścieków. Andrzej Kmicic, prezes PGK, poinformował, że w ostatnim czasie to Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejęło kompetencje ustanawiania stawek za wodę i ścieki. (kg)