Sypnęło interpelacjami

To wcale nie jest regułą. Na sesji Rady Miasta Krasnystaw aż ośmioro radnych złożyło interpelacje. Samorządowcy pytali m.in. o to, kiedy zakończy się remont mostu na Wieprzu, apelowali o zainstalowanie w mieście czujników zanieczyszczeń powietrza oraz o możliwość utworzenia w Krasnymstawie wyższej uczelni.

W środę, 29 listopada, odbyła się sesja Rady Miasta Krasnystaw. Tym razem sypnęło na niej interpelacjami.
Radny Grzegorz Brodzik pytał np. o realizację przez miasto programu „Mieszkanie +”, zgłosił zapytanie o możliwość utworzenia w Krasnymstawie strefy ekonomicznej Euro Park Mielec oraz pytał o korzyści finansowe z wdrożonego przez miasto systemu „Sowa”. Brodzik chciał wiedzieć także, jakie są oszczędności w dziale pomocy społecznej po wprowadzaniu programu 500 +.
Marcin Wilkołazki pytał z kolei o szczegółowe założenia projektu technicznego budowy wielofunkcyjnego boiska na osiedlu Chmielna I. Wiceprzewodniczący chciał także informacji na temat zagospodarowania materiału rozbiórkowego pochodzącego z modernizacji chodników przy ul. Mostowej w Krasnymstawie oraz wnioskował o udzielenie informacji o renowacji sekcji wojennej cmentarza parafialnego.
Krystyna Oleśniewicz zaapelowała o budowę bezpiecznego przejścia dla osób chorych i niepełnosprawnych przy budynku przychodni przy ul. Sobieskiego.
Ewa Kwiecień wskazała zły stan chodnika (garb) na ul. Granicznej i wygląd ul. Lwowskiej w kontekście ulokowanego przy niej skupu złomu. Radna chciała także uzyskać informację na temat terminu zakończenia remontu mostu na Wieprzu.
Agnieszka Pocińska-Bartnik pytała o realizację uchwały dotyczącej „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Krasnystaw” oraz pytała o możliwość zainstalowania na rynku czujnika zanieczyszczeń powietrza.
Radny Tadeusz Kiciński złożył zapytanie w sprawie braków oświetlenia na ul. Kościuszki, a Andrzej Dulniak pytał o przygotowanie miasta do nadchodzącej zimy. Interesowały go również szczegóły dotyczące dostarczania ziemi na teren budowy placu zabaw na Osiedlu Rońsko. Sugerował, że firma wykonująca inwestycję tworzy podłoże na bazie gliny. Dulniak chciał też wiedzieć, dla jakich pojazdów przystosowane są parkingi przy ul. Piłsudskiego oraz Poniatowskiego, widząc potrzebę ustanowienia tam zakazu postoju dla busów i autobusów.
Stanisław Dębski pytał o działania Rady Rozwoju Miasta. – Chciałbym poznać zasadność istnienia tego gremium – mówił. Dębski pytał też o możliwość powstania w Krasnymstawie oddziału uczelni wyższej.
Pod koniec sesji, w punkcie wolne wnioski, głos zabrał też radny Tomasz Tylus. Złożył on wniosek o ponowną odpowiedź na interpelację dotyczącą remontu ul. Marii Konopnickiej oraz poprosił o doprecyzowanie informacji na temat stanu cmentarza żydowskiego przy ul. Rejowieckiej. W odpowiedzi wiceprzewodniczący Wilkołazki zaproponował, by tą sprawą zajęła się komisja samorządowa, spraw społecznych, handlu i usług.
O komentarz w sprawie kilku interpelacji poprosiliśmy sekretarza miasta Krzysztofa Gałana. – Co do remontu mostu nad rzeką Wieprz – trzeba podkreślić, że nadzór nad tą inwestycją ma powiat, a nie miasto. Nasz samorząd oczywiście ją współfinansuje, ale za przebieg prac nie odpowiadamy. Wiemy, że inwestycja miała być ukończona do 30 listopada. Zwróciliśmy się już z prośbą do powiatu o wyjaśnienie, dlaczego tak się nie stało – mówi Gałan. Sekretarz przyznał, że jakość powietrza w mieście nie jest najlepsza i na pewno czujniki, zwłaszcza w centrum, by się przydały. – Jest akcja firmy Aviva. Na jej stronie można głosować na nasze miasto, by znalazło się na liście lokalizacji takich czujników. Zachęcamy do tego mieszkańców Krasnegostawu. Trzeba sobie zdać jednak sprawę, że same czujniki nic nie zmienią. By poprawić jakość powietrza, mieszkańcy muszą przestać palić w piecach śmieciami czy węglem niskiej jakość. Staramy się to kontrolować, a w budynkach, które należą do miasta, wymieniamy piece – mówi Gałan. Sekretarz komentuje też zapytanie radnego Dębskiego o możliwość utworzenia w mieście filii uczelni wyższej. – Jeżeli jakaś uczelnia będzie tym zainteresowana, to jesteśmy otwarci na propozycje – mówi. (kg)