Szansa dla tysiąca „kulowców”

KUL otrzymał cztery kolejne granty na organizację staży i praktyk dla studentów kończących studia. Prawie tysiąc studentów będzie mogło skorzystać z tej oferty.


Wysoko wyspecjalizowane, licencjonowane narzędzia do badania kompetencji, narzędzia do prowadzenia coachingu kariery, zatrudnienie doradcy ds. przedsiębiorczości, wsparcie studentów w zakresie zakładania działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanów, poruszania się w kwestiach prawno-finansowych, promowania produktów oraz personal branding to najważniejsze elementy projektu „Cool Careers”, realizowanego przez Biuro Karier KUL.
– Rekrutacja w projekcie, który jest skierowany do ostatnich roczników studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich, rozpocznie się już w październiku – informuje Katarzyna Bojko z Działu Komunikacji KUL.
Wsparcie obejmie 400 studentów. Wniosek KUL uzyskał wysoką, 8. pozycję na liście rankingowej i znalazł się wśród 33 projektów rozpatrzonych pozytywnie. Dofinansowanie tylko tego projektu wynosi ponad 515 tys. zł.

Start do kariery

550 studentów kończących studia humanistyczne, prawnicze lub dziennikarskie skorzysta z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego podczas czteromiesięcznych staży dzięki środkom wygranym w konkursie „Studiujesz? Praktykuj!”, ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. 229 studentów weźmie udział w projekcie „Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa II edycja”. 78 studentów będzie mogło skorzystać z programu „Dziennikarz na stażu – Wysokiej Jakości Staże dla kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna KUL”. 84 osoby wezmą udział w programie „Staż dla studenta kierunku administracja KUL – start do dobrej pracy. II Edycja”. Projekt „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL – II edycja” obejmie 167 studentów.
– Każdy staż będzie realizowany w oparciu o program stworzony przy współpracy z przyjmującym stażystę pracodawcą, dzięki czemu student będzie rozwijał rzeczywiście oczekiwane przez pracodawców kompetencje oraz wykonywał zadania właściwe dla danego środowiska pracy – dodaje Katarzyna Bojko. – Udział w stażach to nie tylko świetna okazja do zdobycia nowych umiejętności, ale także doskonały start do przyszłej kariery. W poprzednich edycjach wielu studentom udało się podjąć zatrudnienie oraz dostać na aplikacje.
Program stażu będzie również podlegał ocenie pod kątem zgodności planowanych działań z efektami kształcenia dla konkretnego kierunku, tak żeby studenci mogli wykorzystać w praktyce zdobyte podczas studiów wiedzę i umiejętności. Studenci otrzymają stypendium, a w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania – także refundację kosztów noclegów. Projekt rozpocznie się w kwietniu przyszłego roku. MG