Szczęście Żółkiewki i Gorzkowa

Po raz pierwszy w historii Regionalnego Programu Operacyjnego losowanie rozstrzygnęło o tym, które gminy z województwa lubelskiego otrzymają fundusze europejskie na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Wśród szczęśliwców znalazły się Żółkiewka i Gorzków.

W grudniu 2016 r. zarząd województwa lubelskiego wybrał najlepsze projekty w konkursie na wsparcie inwestycji w energię odnawialną. Umowy o dofinansowanie podpisało wówczas 108 miast i gmin. Wartość wszystkich kontraktów przekroczyła 462 mln zł, w tym niemal 350 mln zł stanowi wkład Unii Europejskiej. Pula środków w konkursie nie została jednak wyczerpana, do wykorzystania zostało 49,25 mln zł. Władze województwa nie mogły podzielić tych funduszy, ponieważ wnioski 28 samorządów otrzymały identyczną liczbę punktów w trakcie oceny – 97,5. Ze względu na ograniczony budżet konkursu (ponad 441,4 mln zł), wszystkie projekty nie uzyskałyby dofinansowania w pełnej, tzn. wnioskowanej przez samorządy wysokości. Dlatego o tym, do których gmin trafi unijne wsparcie zdecydowało losowanie, które odbyło się 4 stycznia w gmachu głównym urzędu marszałkowskiego w Lublinie. – To wydarzenie bez precedensu, ponieważ po raz pierwszy korzystamy z losowania, jako sposobu na przyznanie funduszy europejskich w naszym Regionalnym Programie Operacyjnym – przyznał podczas spotkania marszałek Sławomir Sosnowski. Aby zachować bezstronność żółte kulki z nazwami gmin losowała Dagmara Nocuń, zawodniczka MKS Selgros Lublin, aktualnego mistrza Polski w piłce ręcznej kobiet. Nad prawidłowością losowania czuwała komisja na czele z Markiem Musiejem, kierownikiem oddziału oceny projektów w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, czyli komórki organizującej konkurs. Procedurze uważnie przyglądali się marszałek Sosnowski i wicemarszałek Krzysztof Grabczuk. Ostatecznie los uśmiechnął się do 18 samorządów, które w najbliższym czasie podpiszą umowy o dofinansowanie swoich projektów. Wśród szczęśliwców znalazły się dwie gminy z powiatu krasnostawskiego – Gorzków i Żółkiewka. Gorzków na instalację kolektorów słonecznych wyda 1,9 mln zł (1,3 mln zł dotacji), a Żółkiewka również na kolektory aż 5,6 mln zł (4,1 mln zł dotacji). Dagmara Nocuń nie wylosowała niestety trzech pozostałych gmin z powiatu krasnostawskiego, które za swój projekt otrzymały po 97,5 punktów – Kraśniczyna, Rudnika i Łopiennika Górnego. Szczęścia nie miała też żadna gmin z powiatów chełmskiego i włodawskiego. (kg, fot. Dawid Czarniecki)