Szkoła z bogatą tradycją

W ubiegłym tygodniu VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej przy ulicy Słowiczej 5 świętowało jubileusz swojego 90-lecia. Uroczystości w szkole poprzedził festyn zorganizowany dla mieszkańców dzielnicy Bronowice.
W organizacji przedsięwzięcia pomogły okoliczne placówki oświatowe, m.in. szkoła dla niedosłyszących, przedszkole „Pszczółka”, DDK „Bronowice”, SP 31, Gimnazjum nr 14, a także Fundacja Teatroterapia Lubelska. Podczas imprezy można było obejrzeć rekonstrukcję historyczną, pokazy samoobrony czy prezentację roślin leczniczych. Na szkolnym patio chętni mogli spróbować swoich sił w rozgrywkach sportowych czy zabawach animacyjnych. Nie zabrakło oczywiście występów artystycznych na świeżym powietrzu. – Otwieramy się na społeczność lokalną, chcemy pokazać naszą szkołę i jej potencjał – mówi Dorota Wilczyńska, wicedyrektor VIII LO.

Jubileuszowe obchody 90-lecia rozpoczęły się 8 października. W kościele pw. Świętego Krzyża przy ul. Pogodnej odprawiona została msza w intencji absolwentów, uczniów i pracowników szkoły. Później, w sali gimnastycznej odbyła się akademia, podczas której uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Wspominano historię szkoły, w szczególności jej pierwszego dyrektora, księdza Ludwika Zalewskiego. Nie zabrakło również występów artystycznych, ponieważ szkoła od lat słynie ze zdolnych uczniów i absolwentów. W gronie tych ostatnich są m.in. członkowie kabaretu Smile czy Nina Tyrka, znana tancerka. Najważniejszymi dla byłych uczniów chwilami były jednak spotkania w klasach z gronem pedagogicznym i kolegami. Absolwenci zwiedzali szkołę, oglądali archiwalne kroniki i zdjęcia. Przed uroczystościami jubileuszu, w piątek 7 października, w kaplicy cmentarnej przy ulicy Lipowej odbyła się msza św. w intencji zmarłych dyrektorów, nauczycieli, absolwentów, uczniów VIII LO oraz zapalenie zniczy na ich grobach i złożenie kwiatów.

90 pięknych lat

Historia szkoły sięga 1926 roku. Jej założycielką była siostra Maria Kosiak ze zgromadzenia sióstr kanoniczek. Początkowo prywatna siedmioklasowa szkoła ss. kanoniczek mieściła się na ulicy Podwale 11. Rok później siostry otworzyły Zakład Naukowy S.S. Kanoniczek Św. Ducha. Wkrótce potem, w roku 1932, szkoła wprowadziła reformę ministra Wacława Jędrzejewicza. Podzielono ją na gimnazjum, kończące się małą maturą i liceum, zakończone egzaminem maturalnym. Grono pedagogiczne składało się z sióstr i osób świeckich. Pełne prawa państwowe gimnazjum otrzymało w 1934 roku, liceum zaś w 1937 roku. Uczniów zachęcało do nauki niskie czesne, na które mogły sobie pozwolić uczennice z rodzin robotniczych. Dodatkowo dla dziewcząt siostry prowadziły pensjonat. Jedną z najważniejszych postaci w historii szkoły był jej wieloletni dyrektor ksiądz dr Ludwik Zalewski, który studiował we Fryburgu filozofię, historię i literaturę słowiańską. Był to bardzo aktywny pedagog, który m.in. był członkiem Zarządu Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, należał do organizatorów Związku Literatów w Lublinie, przyjaźnił się z Józefem Czechowiczem i utrzymywał szerokie kontakty z ludźmi kultury. Przez kolejne 10 lat szkole przewodził ks. ksiądz Antoni Nowak. W 1939 został aresztowany przez Niemców, którzy zajęli budynek szkoły ale uratowała go interwencja siostry Serafiny – Laury Lefleur, która doskonale znała niemiecki.

W czasie okupacji, dzięki swojemu niemiecko brzmiącemu nazwisku, udało jej się doprowadzić (w 1940 roku) do przekształcenia placówki w dwuletnią Szkołę Handlową. Pod tą nazwą młodzież po cichu zdobywała wiedzę ogólnokształcącą, by w 1945 przystąpić do matury. Szkoła zachowała więc swoją ciągłość. 28 czerwca 1961 roku Liceum Ogólnokształcące ss. kanoniczek w Lublinie zostało upaństwowione. Cały majątek przejęła wyznaczona komisja i z dniem 1 lipca 1961 roku przy ulicy Podwale 11 zostało powołane do życia III Państwowe Liceum Ogólnokształcące. Dyrektorem tej szkoły została pani Zofia Janik. Po wojnie szkoła zmagała się z trudnościami lokalowymi i remontem budynków. W końcu, w związku z grząskim terenem Podzamcza, zdecydowano o przeniesieniu jej w inne miejsce. W 1972 roku nową lokalizacją szkoły stał się budynek po SP nr 42 na Bronowicach przy ulicy Słowiczej. W tym czasie placówka nosiła już miano VIII LO, a jej dyrektorem był Jan Kot, który zorganizował początki działalności placówki na Bronowicach. Zastąpiły go kolejne dyrektorki: pani Barbara Bakuniak i Barbara Wysocka, które opracowały program wychowawczy szkoły, kładąc silny nacisk na polską tożsamość, tradycję i kulturę narodową. Obecnie od 2013 roku szkołą zarządza pani dyrektor Lucyna Mądra. W 1997 na wniosek rady pedagogicznej, prośby uczniów i uchwały komitetu rodzicielskiego, VIII Liceum otrzymało imię Zofii Nałkowskiej. W obecny roku szkolnym w placówce funkcjonują klasy mundurowe z elementami pożarnictwa i programowaniem, humanistyczna z wiedzą o teatrze i filmie, biologiczna z kosmetologią, mundurowa z bezpieczeństwem wewnętrznym, psychologiczno-dziennikarska czy politechniczna z programowaniem.
Emilia Kalwińska