Szkoła dla seniorów

Spośród 3200 mieszkańców gminy Żmudź, 760 to osoby powyżej 60. roku życia. W przyszłości wiele z nich będzie potrzebować wsparcia. Jest plan, aby w budynku byłej szkoły w Leszczanach powstał dom dziennego pobytu dla seniorów.

Dokumentacja projektowa zakłada remont i wyposażenie budynku byłej szkoły. Inwestycja będzie realizowana pod warunkiem pozyskania unijnej dotacji. Wniosek przeszedł ocenę formalną.

– Czekamy na ocenę merytoryczną, ale wiadomo, że konkurencja jest spora – mówi Łukasz Burak, zastępca wójta gminy Żmudź. (t)