Szkoła Marszałka

Gala jubileuszowa w Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie

Kwiaty, gratulacje, jubileuszowy tort, honorowi goście i przedstawiciele społeczności lokalnej – tak Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie świętowała w piątek, 11 maja, jubileusz 90-lecia. Powstała jako Szkoła Powszechna w Wólce, która od dwudziestu ośmiu lat znajduje się już w granicach administracyjnych Lublina.

– To w taj szkole od 90 lat młode pokolenia Polaków zdobywają wiedzę i mądrość życiową. Jestem dumna z naszej szkoły. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy gościć w naszych murach tylu  przyjaciół naszej szkoły – podkreślała podczas uroczystości jubileuszowych dyrektor Henryka Olszak.

Na uroczystości przybyli przedstawiciele władz miasta, województwa i gminy Wólka, a także kuratorium oświaty, Związku Piłsudczyków, kombatantów i członków rady miasta Lublin. Uczniowie przygotowali występy artystyczne: muzyczne i wokalne i taneczne. Odświętnie ubrane dzieci odśpiewały m.in.  hymn szkoły: „Szkoło życia, historii i prawdy, tutaj szansę znajduje z nas każdy. Duch i ciało co dzień doskonalsze, przyjacielskie tu są więzy najtrwalsze”. Ważną częścią uroczystości było także zasadzenie „Dębu Niepodległości”, ufundowanego przez Lasy Państwowe.

Wiele zmian

– Uczyłam w tej szkole od 1978 roku. W tamtym czasie to był jeden budynek bez sali gimnastycznej. Zewnętrznie szkoła ogromnie się zmieniła. Pojawiły się nowe łączniki, place zabaw. Z przyjemnością patrzę, jak ta placówka rozkwita – mówi Joanna Bochra, emerytowana nauczycielka języka polskiego w SP nr 48. – W tej szkole zawsze odbywały się konkursy recytatorskie ku czci patrona i szereg uroczystości, takich jak imieniny czy urodziny Józefa Piłsudskiego – dodaje.

– Szkoła zmieniła się  ogromnie. Wyróżnia ją na pewno piękny park, w którym prowadzimy lekcje przyrody. SP nr 48 jest w sieci Szkół Promujących Zdrowie. Posiada i miejski, i wojewódzki certyfikat – mówi Bożena Joniec, nauczycielka biologii, która w SP nr 48 pracuje od 1989 roku. – Przez lata braliśmy udział w konkursach organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody, zawsze zajmowaliśmy czołowe miejsca – dodaje.

Położona nieco na uboczu Lublina szkoła to kameralna placówka, do której uczęszczają kolejne pokolenia okolicznych mieszkańców. Same klasy liczą sobie około 15 – 20 uczniów . – Bardzo mi się podoba szkoła, bo tu jest tak kolorowo i dostajemy smaczne rzeczy na śniadanko: jabłka i warzywa – mówią zgodnie uczennice klasy 5 b: Ola, Jagoda i Weronika. Dziewczynkom podoba się też otoczenie – Mamy tu super las – podkreślają.

Początki

Pierwsze grono pedagogiczne szkoły w Wólce: Piotr Margraf, Aniela Margraf, Janina Bąbińska, Kinga Olędzka, Maria Walczak, Irena Tkaczuk – rok szkolny 1929/30

Ta placówka, licząca sobie obecnie 250 uczniów, swoją historią sięga 1928 roku. Powstała jako szkoła podstawowa w miejscowości Wólka, oddalonej o około 6 kilometrów od granic Lublina. W dokumentach urzędowych miejscowość określana była jako Wólka Jakubowicka, Wólka Świdnicka i Wólka Tatarska. Od 1921 r. funkcjonuje już tylko jako Wólka. Nazwa wsi nawiązuje do zwolnienia okolicznych mieszkańców od obowiązku pańszczyzny. Gęsto zaludnionej miejscowości brakowało w latach 20-tych ubiegłego wieku budynku szkolnego z prawdziwego zdarzenia. Nauka przez wiele lat odbywała się tu w wynajmowanych od gospodarzy izbach. Impulsem do wybudowania  gmachu szkoły stała się ustawa z 1922 r. „O zakładaniu i utrzymywaniu szkół powszechnych” i „O budowie publicznych szkół powszechnych”. Na jej mocy gminy miały obowiązek budowy szkoły, gdy liczba dzieci w wieku szkolnym przekroczyła 40. W trakcie budowy gminy mogły liczyć na 50% subwencję z budżetu państwa pokrywającą koszty postawienia szkoły.

Już na przełomie 1927/1928 r. mieszkańcy Wólki i okolicznych miejscowości zawiązali 12-osobowy Komitet Budowy Szkoły, któremu przewodził ówczesny właściciel folwarku Bystrzyca – Zbigniew Rojowski. Poświęcenie kamienia węgielnego i wmurowanie aktu erekcyjnego pod siedmioklasową Szkołę Powszechną w Wólce  miało miejsce 30 IX 1928 r. W październiku 1929 oddano do użytku na parterze budynku cztery sale lekcyjne, kancelarię oraz mieszkania dla nauczycieli. Oficjalne zakończenie i odbiór robót budowlanych odbyło się pod koniec lipca 1931 r. Opiekę nad szkołą przejął Urząd Gminny Dozoru Szkolnego Gminy Wólka. Szkolny gmach ulokowano na niewielkim wzniesieniu, na terenie dawnego lasku, w otoczeniu drzew sosnowych.

W budynku znajdowały się 3 sale lekcyjne na parterze, kancelaria, sala gimnastyczna. Na piętrze zlokalizowane były kolejne 4 sale i pomieszczenia na pomoce naukowe. Toalety były w osobnym, sąsiadującym ze szkołą budynku. Ogrzewano ją piecami. W pierwszym roku szkolnym 1929/1930 szkoła miała już pierwsze sześcioosobowe grono pedagogiczne. Uczęszczali do niej uczniowie okolicznych wsi: Jakubowic Murowanych, folwarku Jakubowice Murowane, Trześniowa, wsi Długie, wsi Wólka, wsi Świdniczek, wsi Hajdów, folwarku Biskupie i kolonii Zadębie. Większość absolwentów po ukończeniu szkoły pozostawała w swoich rodzinnych gospodarstwach. Tylko nieliczni wybierali dalszą naukę w gimnazjum w niedalekim Lublinie. Wyposażenie, zresztą dość skromne, przejęto z połączonych szkół w Jakubowicach Murowanych i Zadębiu. Ławki i tablice zakupiono w zlikwidowanym prywatnym gimnazjum lubelskim. Pierwszym kierownikiem placówki został Piotr Margraf.

Szkoła była przez lata systematycznie doposażona, a w jej otoczeniu zachodziły zmiany – sadzano drzewa i krzewy. W 1939 roku w szkolnym budynku  po raz pierwszy zaświeciła się elektryczna żarówka i zakupione zostało pierwsze radio. Imię im. Marszałka Józefa Piłsudskiego szkole w Wólce nadano uroczyście 12 październikiem 1935 r.

Krok naprzód

Lata 60-te ubiegłego wieku  to czas wielkich zmian w placówce. Szkoła zyskała nowe ogrzewanie, budynek gruntownie odnowiono i podłączono do sieci wodno-kanalizacyjnej. W latach powojennych szkoła nie nosiła imienia marszałka. Ponownie jako patron powrócił on dopiero w latach 90-tych. Co ciekawe, wśród pamiątek i dokumentów związanych z Piłsudskim jest kopia jego szabli, którą do dziś uroczyście pasowani są pierwszoklasiści, przyjmowani do grona uczniów SP nr 48. W latach 90 – tych szkoła została włączona do struktury lubelskiej oświaty zyskała numer 48. W 2005 wybudowano pełnowymiarową salę gimnastyczną. W placówce zawsze dbano o wychowanie patriotyczne i stawiano na aktywność uczniów. Przez lata nieprzerwanie w szkole działa  m.in. harcerstwo, szkolne koło Ligii Ochrony Przyrody, szkolne koło PCK, Uczniowski Klub Sportowy.

Emilia Kalwińska