Szkoła Młodych Patriotów

W tym roku szkolnym Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych przystąpił do XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Szkoła Młodych Patriotów”, organizowanego przez Studium Prawa Europejskiego z siedzibą w Warszawie. Celem tego projektu było uświadomienie młodym ludziom, na czym polega współczesny i odpowiedzialny patriotyzm.

Przed młodzieżą postawione zostało wyzwanie wyeksponowania współczesnej postawy patriotycznej. Aby otrzymać tytuł „Szkoły Młodych Patriotów”, należało wykonać sześć zadań. W listopadzie zorganizowano Ogólnoszkolny Konkurs Recytatorski o tematyce patriotycznej pod hasłem „Gdy myślę Polska…”.

Uczestniczyli w nim uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych w Chełmie, Zespołu Szkół Technicznych w Chełmie, Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Gośćmi konkursu były Krystyna Igras – pisarka, poetka i malarka oraz Anna Nazar – poetka, a także malarka, która należy do Chełmskiej Grupy Literackiej oraz Stowarzyszenia Twórczego „Pasja”.

W grudniu uczniowie wykonywali plakaty związane z „100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Młodzież pod opieką nauczycieli zaangażowała się również w tworzenie Kodeksu Postaw Patriotycznych. ZSEiT jako szkoła mundurowa od lat pielęgnuje i szerzy postawy patriotyczne.

18 lutego 2020 roku odbył się Szkolny Konkurs Krasomówczy „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”. Celem głównym konkursu było rozbudzanie wśród młodzieży zamiłowania do języka ojczystego oraz kształtowanie umiejętności poprawnego, jasnego i logicznego formułowania myśli. Wydarzenie miało na celu również kształtowanie świadomości obywatelskiej oraz formowanie postaw patriotycznych.

W lutym we współpracy z Chełmską Biblioteką Publiczną Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych zorganizował konferencję związaną z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. Adresatami przedsięwzięcia byli uczniowie chełmskich szkół podstawowych oraz Zespołu Szkół Energetycznych i Transportowych Chełmie.

O współczesnej polszczyźnie i jej roli w kształtowaniu patriotycznych postaw mówili: senator Józef Zając, poseł Krzysztof Grabczuk oraz Anna Panczyk – dyrektor Biura europosłanki Beaty Mazurek. Podczas konferencji zaprezentowany został przez uczniów kodeks postaw patriotycznych, w którym szacunek dla języka polskiego jest priorytetową wartością. Przedsięwzięcie miało na celu kształtowanie patriotycznych postaw młodzieży poprzez rozwój świadomości językowej i kulturowej.

Zorganizowano również internetowy konkurs „Motyw małych ojczyzn w literaturze”, który trwał od 15 kwietnia do 15 maja 2020 r. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.

Wszystkie zadania były oceniane przez jury projektu na podstawie sprawozdań oraz protokołów konkursów wysyłanych do organizatorów. Za każde podjęte działanie Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych uzyskał maksymalną ilość punktów i otrzymał jako pierwszy w Chełmie tytuł „SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here