Szkoła w Orchowcu do rozbiórki

Szkoła Podstawowa w Orchowcu nie istnieje od 5 lat, a budynek po niej stoi bezużytecznie i niszczeje. Gmina nie ma pomysłu, co z nim zrobić. Nikt nie chce kupić nieruchomości. – W przypadku dalszego braku zainteresowania jej kupnem dokonamy rozbiórki budynku i sprzedamy sam grunt – mówi Kazimierz Policha, sekretarz gminy Gorzków.

Budynek szkoły w Orchowcu jest częściowo drewniany, został zbudowany prawie 100 lat temu, część murowaną dobudowano w latach 60. XX wieku. Obiekt tętnił życiem do 2012 r., kiedy to zapadła decyzja o likwidacji placówki. – Początkowo rodzice dzieci z terenu Orchowca szukali stowarzyszenia do prowadzenia w tym miejscu szkoły społecznej – mówi Kazimierz Policha, sekretarz gminy Gorzków. – Gmina zobowiązywała się przekazać obiekt bezpłatnie i udzielić pomocy finansowej w wysokości proporcjonalnej do liczby uczniów – dodaje. Niestety, z uwagi na małą liczbę dzieci i ewentualne koszty prowadzenia szkoły, żadne stowarzyszenie w Orchowcu nie powstało. – Gmina dokonując zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zmieniła zapis dotyczący tej nieruchomości z „usług oświaty” na „zabudowa usługowa oraz sportu i rekreacji”. Zmiana ta miała umożliwić prowadzenie innych usług niż edukacyjne w tym budynku – mówi Policha. Ponadto gmina kilka razy chciała obiekt sprzedać, ostatnio 2 czerwcu 2016 r. Cena nie była wygórowana (55 tys. zł), ale i tak nikt do przetargu się nie zgłosił. Gmina też nie zamierza inwestować w niszczejący budynek. – W Orchowcu są inne obiekty, które zaspokajają potrzeby mieszkańców, więc nie planujemy przeznaczenia tej nieruchomości na tego typu cele – tłumaczy sekretarz. – W przypadku dalszego braku zainteresowania zakupem nieruchomości dokonamy rozbiórki budynku i sprzedamy sam grunt – podsumowuje. (kg)