Szkolą się w Dęblinie

Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie będą szkolili się w Centrum Inżynieryjno-Lotniczym w Dęblinie. Szkoła od 15 lat kształci młodzież w klasach o profilu mundurowym.

 

Jarosław Wójcicki, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Chełmie, podpisał porozumienie z płk. Waldemarem Wiśniewskim, komendantem Centrum Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie. Dzięki temu młodzież z „Piątki” będzie uczestniczyć w zajęciach praktycznych i szkoleniach oraz korzystać z bazy dydaktycznej lotniska w Dęblinie. Podpisane porozumienie wypełnia wymogi stawiane klasom mundurowym przez ministerstwo obrony narodowej. Uzyskane przez uczniów ZSZ nr 5 certyfikaty honorowane będą przez Wojskową Komendę Uzupełnień podczas przyjęcia do służby wojskowej.
ZSZ nr 5 to jedyna placówka w Chełmie, która od ponad 15 lat kształci młodzież w klasach o profilu mundurowym. Klasy te cieszą się dużą popularnością. Szkoła wykształciła dużą grupę młodzieży w klasach o profilu mundurowym – ponad 750 uczniów uzyskało certyfikat ukończenia szkolenia. (opr. mo)