Szkoła w Tarnogórze uratowana

Chełmska delegatura Kuratorium Oświaty w Lublinie wydała negatywną decyzję w sprawie planowanej likwidacji SP w Tarnogórze. – Lokalne środowisko, okoliczni mieszkańcy chcą, by szkoła nadal funkcjonowała – tłumaczy Arkadiusz Kwieciński, dyrektor delegatury.

Uchwałę o likwidacji SP w Tarnogórze radni gminy Izbica podjęli na lutowej sesji. W jej uzasadnieniu czytamy: – Obecnie w SP w Tarnogórze uczy się 35 uczniów w klasach I-VIII, w tym do klasy I, II i IV nie uczęszcza żaden uczeń. Roczny koszt utrzymania SP w 2019 r. wyniósł 833 tys. zł, zaś w roku 2018 wyniósł 626 tys. zł. Planowane wydatki na 2020 r. wynoszą 791 tys. zł.

Różnica w kosztach utrzymania szkoły faktycznie poniesionych i otrzymanych w ramach części oświatowej subwencji wyniosła w roku 2018: 175 tys. zł, zaś w 2019 roku 374 tys. zł – tłumaczył przewodniczący rady gminy Izbica Janusz Dusznik. Mało tego, od 2012 r. do dziś, co roku liczba uczniów SP w Tarnogórze stale spada. Do największego skoku doszło między 2018, a 2019 r., kiedy liczba uczniów zmalała o 12. Optymizmem nie napawa też liczba urodzin. – W obwodzie SP w Tarnogórze nie wykazuje ona znacznych tendencji wzrostowych.

Można więc domniemywać, że w kolejnych latach do SP w Tarnogórze nie uczestniczyłoby znacznie większa liczba uczniów niż w tym roku szkolnym. Dane demograficzne wskazują ponadto, że do klasy pierwszej SP w Tarnogórze posyłana jest znacznie mniejsza liczba dzieci niż wskazuje na to liczba urodzeń w obwodzie w roczniku, który powinien rozpocząć naukę w klasie pierwszej – czytamy w uzasadnieniu uchwały. Władze Izbicy zapewniały, że po zamknięciu szkoły wraz z 1 września 2020 r., uczniom SP w Tarnogórze zapewnią możliwość kontynuacji nauki w SP w Izbicy.

Z decyzją radnych nie zgodziła się jednak chełmska delegatura Kuratorium Oświaty w Lublinie. – Postanowiliśmy wydać negatywną opinię w sprawie zamiaru likwidacji tej szkoły – mówi Arkadiusz Kwieciński, dyrektor delegatury. – Wzięliśmy szczególnie pod uwagę opinię rodziców, nauczycieli i całego środowiska lokalnego, które chciało, by szkoła nadal funkcjonowała. Lokalna wspólnota gruntowa jest mocno zaangażowana w funkcjonowanie tej placówki, wspomaga ją finansowo, co też wzięliśmy pod uwagę – dodaje.

Kwieciński podkreśla, że jest szansa, by SP w Tarnogórze zamiast zamykać rozwinęła się. – Być może powstanie tu przedszkole, do którego trafią najmłodsze dzieci z okolicy – zauważa.

Opinia Kuratorium jest wiążąca i wstrzymuje zamiar likwidacji szkoły. Władze gminy mogą się jeszcze odwołać od niej do ministerstwa oświaty. (kg)