Szkolenie filmowe dla nauczycieli

Nauczyciele z krasnostawskich Gimnazjów nr 3 i 4, z II LO, z SOSW, a także z gimnazjów w Jaślikowie, Małochwieju i Siennicy Nadolnej, wzięli udział w szkoleniu „Filmoteka Szkolna dla wychowawców”.

Szkolenie prowadziła Ewa Magdziarz – lokalny lider Filmoteki Szkolnej i opiekuna Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Iluzjon”. W II LO spotkali się dyrektorzy Liceum Anna Antyga i Aneta Karczmarek oraz nauczyciele ze szkół krasnostawskich: z gimnazjów nr 3, nr 4, z II LO, z SOSW oraz z gimnazjów w Jaślikowie, Małochwieju i Siennicy Nadolnej. Nauczyciele dzielili się doświadczeniami z zakresu edukacji filmowej oraz przedstawiali sposoby wykorzystania Filmoteki Szkolnej na różnego rodzaju zajęciach. Magdziarz przestawiła filmy i analizę materiałów metodycznych z zasobów Filmoteki, które mogą być wykorzystane w pracy wychowawcy. Uczestnicy spotkania byli zainteresowani propozycjami przedstawionymi przez Magdziarz, m. in. organizowania lekcji w Pracowni II LO, maratonem filmowym czy warsztatami przygotowującymi do powiatowego konkursu filmowego. – W najbliższym czasie naszym liceum odbędzie się nocny maraton filmowy „Spotkanie z Mistrzami – Kieślowskim i Wajdą”, na który zaproszenia otrzymali także uczniowie z gimnazjów. W celu przygotowań do konkursu filmowego zaplanowano warsztaty „Scenariusz filmowy”, które w listopadzie poprowadzi aktor Grzegorz Emanuel – informuje Ewa Magdziarz. – Podczas szkolenia nauczyciele otrzymali materiały promujące Filmotekę Szkolną, które pomogą im w planowaniu projektów filmowych – dodaje. (k)