Szkolenie w szczycie pandemii

15 grudnia w SP nr 6 ma się odbyć szkolenie chełmskich nauczycieli z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. – W samym środku szczytu czwartej fali pandemii – alarmuje jedna z nauczycielek. – To nieodpowiedzialne. Boimy się o swoje zdrowie – dodaje.

W ubiegłym tygodniu skontaktowała się z nami zaniepokojona nauczycielka jednej z chełmskich szkół podstawowych. – Zostałam oddelegowana na szkolenie, które odbędzie się 15 grudnia w SP nr 6 – mówi. – Warsztaty mają dotyczyć pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W szkoleniu ma wziąć udział 25 nauczycieli, po kilku z każdej z chełmskich szkół.

Według naszej rozmówczyni pomysł organizacji szkolenia w formie stacjonarnej, w samym szczycie czwartej fali pandemii koronawirusa, przy ogromnej liczbie zgonów, jest skrajnie nie odpowiedzialny. – Nie ma np. wymogu, by w tym spotkaniu brały udział jedynie zaszczepione osoby. Ponadto, właśnie od 15 grudnia, rząd wprowadza nowe obostrzenia. Tymczasem tego dnia w Chełmie spora grupa osób ma przez dłuższy czas przebywać w tym samym, zamkniętym pomieszczeniu. Po prostu boimy się o swoje zdrowie. Skąd mamy wiedzieć, że nie złapiemy tam wirusa i nie zaniesiemy go do domu na święta? Może zarazimy nim naszych rodziców, dziadków – komentuje pedagog.

Damian Zieliński z gabinetu prezydenta Chełma potwierdza, że szkolenie jest organizowane przez Ośrodek Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych w ramach cyklu szkoleń realizowanych w projekcie podnoszenia jakości pracy szkół. – Obecnie Szkoła Podstawowa nr 6 jest miejscem realizacji tych zajęć, a ilość uczestników jest zgodna z zasadami prawa – zaznacza Zieliński. – Szkolenie odbędzie się w dużej sali, która umożliwi zorganizowanie spotkania w ścisłym reżimie sanitarnym wraz z zachowaniem koniecznego dystansu społecznego – podkreśla. Dodatkowo uczestnicy zobligowani będą do korzystania ze środków ochrony osobistej, tj. m.in. maseczki czy płynów dezynfekcyjnych.

– W szkoleniu wezmą udział jedynie zdrowi nauczyciele, którzy każdego dnia, tak jak i podczas planowanego szkolenia, wykonują swoją pracę z uczniami w szkole – komentuje.

Zieliński zauważa, że zawód nauczyciela jest tą szczególną profesją, która wymaga od pracownika stałego podnoszenia kompetencji oraz kwalifikacji, co jest zresztą zapisane w Karcie Nauczyciela (art. 6 – „Nauczyciel obowiązany jest (…) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły”).

– Zagadnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, będącej przedmiotem szkolenia, szczególnie w tak trudnym okresie pracy z uczniami, jest jedną z podstawowych zasad i głównych problemów, które środowisko nauczycielskie doskonale rozumie, dlatego każda forma rozwijająca kompetencje pedagogów w tym zakresie jest cenna i oczekiwana z perspektywy dobra ucznia – podsumowuje Zieliński. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here