Szli całymi rodzinami

W święto Objawienia Pańskiego (6 stycznia) po raz czwarty w gminie Hanna zorganizowano Orszak Trzech Króli. Piękna pogoda sprawiła, że w barwnym korowodzie licznie uczestniczyli nie tylko mieszkańcy gminy, ale też goście ciekawi widowiska.

Uroczystość rozpoczęła msza św. odprawiona przez ks. Marka Kujdę w kaplicy w Holeszowie. Po obejrzeniu jasełek w wykonaniu dzieci, młodzieży i dorosłych z parafii Motwica wielobarwny pochód wyruszył w drogę. Trójkolorowy orszak tworzyli wierni z parafii rzymskokatolickich znajdujących się na terenie gminy. Parafia Motwica była gospodarzem tegorocznego pochodu, dlatego też na czele maszerował Niebieski Orszak Afrykański Króla Baltazara złożony z mieszkańców Holeszowa, Dańc, Motwicy, Sosnówki i innych miejscowości należących do tej parafii. W takich samych barwach wystąpili wierni z parafii Lack. Czerwony Orszak Europejski Króla Kacpra to parafia Hanna, zaś Zielony Orszak Azjatycki Króla Melchiora składał się z mieszkańców parafii Dołhobrody. Hasło tegorocznego wydarzenia brzmiało: „Bóg jest dla wszystkich”. – Bardzo cieszymy się z tego, że w uroczystości brały udział całe rodziny – mówi Mariola Kuć, dyrektor GOKiS w Hannie, współorganizatorka wydarzenia. – Podczas pochodu śpiewano przepiękne polskie kolędy i wypowiadano hasła orszakowe. Trzej Królowie, za gwiazdą i w przepięknych strojach i koronach, podążali do stajenki, by złożyć dary i pokłonić się Nowo narodzonemu. Na zakończenie wysłuchaliśmy pięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu scholi z parafii Motwica. Na koniec wszystkie dzieci występujące w scholii otrzymały bożonarodzeniowe podarunki od wójt Grażyny Kowalik.
O oprawę, stroje, transparenty, gwiazdy zadbali pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie. (b)