Szóstoklasiści na tropie wybitnych Polaków

W ramach siódmego forum nauczycieli przedmiotów humanistycznych „Dobre praktyki” w Zespole Szkół nr 3 w Krasnymstawie zorganizowano specjalną lekcję pt. „Wybitni Polacy na tle ważnych wydarzeń historycznych Polski XVI – XX wieku”.

Lekcja została przeprowadzona w klasie szóstej szkoły podstawowej przez Małgorzatę Pomijan i Annę Wronę. Połączono podczas niej treści nauczane na co dzień na języku polskim i historii. Zajęcia miały charakter otwarty, obserwowali je nauczyciele z następujących szkół: SP nr 4 w Krasnymstawie, SP nr 5 w Krasnymstawie, SP w Jaślikowie, SP w Łopienniku Nadrzecznym i SP w Orłowie. (k)