W szpitalu nowy wicedyrektor

Za nami pierwsze posiedzenie zarządu powiatu krasnostawskiego w 2017 r. Poznaliśmy na nim m.in. nazwisko nowego wicedyrektora SP ZOZ w Krasnymstawie.

Zarząd przyjął na styczniowym posiedzeniu sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach organizacyjnych za rok 2016 oraz zapoznał się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z kontroli przeprowadzonej w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej przy ul. Zamkowej w Krasnymstawie. Obecny na zebraniu dyrektor SP ZOZ Piotr Matej złożył informację z wykonania zakontraktowanych świadczeń zdrowotnych za listopad 2016 r. oraz o sytuacji finansowej szpitala. Poinformował też, że 1 stycznia pracę na stanowisku zastępcy dyrektora SP ZOZ rozpoczął Marek Wójtowicz. Dotychczasowy zastępca, Anna Petrykowska-Lorek, będzie się teraz zajmowała wyłącznie kierowaniem okulistyką. Marek Wójtowicz jest absolwentem Akademii Medycznej w Lublinie. Przez wiele lat związany był z SP ZOZ w Lubartowie. W latach 2006-2008 był dyrektorem lubelskiego oddziału NFZ, a ostatnio pracował w Szpitalu Powiatowym AMG Centrum Medyczne w Rykach jako dyrektor medyczny. – W swojej karierze ukończył wiele studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych, a także kursów doskonalących. Jest żonaty, ma córkę. Jego zamiłowania to: żeglarstwo, ogrodnictwo, dziennikarstwo i fotografika – informuje Sławomir Kamiński, rzecznik powiatu. (k)