Szukają dyrektorów szkół

W przyszłym tygodniu mają rozstrzygnąć się konkursy na dyrektorów Zespołu Szkół nr 3 w Krasnymstawie i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym. Szefowie obu placówek odchodzą na emeryturę.

Do 4 maja włącznie można aplikować o posadę dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Krasnystaw – ZS nr w Krasnymstawie i SP im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym. Wieloletni szefowie obu placówek, odpowiednio Danuta Bąk i Wiesław Bojarczuk, odchodzą na emeryturę. Do konkursów przystąpić mogą osoby, które: posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, ukończyły studia wyższe magisterskie i posiadają przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole, a w przypadku zespołu szkół posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, ukończyły studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, a także posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego. Przyszli dyrektorzy muszą się też wykazać co najmniej dobrą oceną swojej pracy w ciągu ostatnich 5 lat, muszą być również osobami niekaralnymi. (k)