Szukają sekretarza

Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź, ogłosiła konkurs na stanowisko sekretarza. Wymagania są spore.

Michalina Cymborska, poprzednia sekretarz gminy Żmudź, odeszła na emeryturę po 40 latach pracy. Wiadomo, że wójt Edyta Niezgoda na jej miejsce wolałyby nie zatrudniać osoby spoza urzędu, bo to generowałyby dodatkowe koszty. Już wcześniej zapewniała, że w żmudzkim urzędzie są osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Zgodnie z przepisami nie można jednak na stanowisko sekretarza wybrać urzędnika w ramach wewnętrznego naboru, jak to było jeszcze parę lat temu. Obecne przepisy nakładają na samorządy obowiązek przeprowadzenia procedury konkursowej. Gmina Żmudź konkurs na sekretarza ogłosiła 22 grudnia 2016 r. Wymogiem niezbędnym dla kandydatów jest m.in. posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego w zakresie prawa i co najmniej 10-letniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym. Kandydat musi wykazać się poświadczoną certyfikatem znajomością języka angielskiego i posiadać prawo jazdy kat. B. Wśród wymagań dodatkowych jest biegła obsługa komputera, znajomość przepisów prawa m.in. w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, a także systemie oświaty, finansach i zamówieniach publicznych. Ponadto musi się wykazać kulturą osobistą, odpornością na stres i umiejętnościami zarządzania ludźmi. Zainteresowani mogą składać swoje aplikacje do 4 stycznia br. (mo)