Szukanie szczątków bohaterów

Odsłonięcie Pomnika-Mogiły na cmentarzu przy ul. Unickiej

Instytut Pamięci Narodowej przez kilka dni przeprowadzał ekshumacje na cmentarzu przy ulicy Unickiej w Lublinie. Poszukiwano szczątków więźniów zamordowanych na lubelskim Zamku.
Poszukiwania na Unickiej to następstwo śledztwa, jakie lubelski Instytut Pamięci Narodowej prowadzi w sprawie zamordowanych w latach 1944-1956 działaczy antykomunistycznego podziemia. Więzienie na Zamku w okresie stalinowskim było najcięższym miejscem kaźni. Według szacunków w jego piwnicach dokonano egzekucji około tysiąca osób. Upamiętnia je Pomnik-Mogiła, odsłonięty w 2015 r. na cmentarzu przy ul. Unickiej. Na pomniku, zbudowanym z czarnych marmurowych płyt, umieszczono tabliczki z nazwiskami blisko 200 zidentyfikowanych ofiar. Część z nich może być pochowana właśnie przy Unickiej w bezimiennych grobach. – Obecnych ekshumacji dokonano w ramach prowadzonego przez IPN śledztwa w oparciu o znowelizowane w 2016 roku przepisy ustawy o IPN oraz ustawy o cmentarzach i grzebaniu zmarłych. Miejsce domniemanego pochówku obu ofiar komunizmu, znajdujące się pod jednym ze współczesnych nagrobków, wytypowali historycy z lubelskiego oddziału IPN na podstawie dokumentów służb bezpieczeństwa i akt cmentarnych – mówi Agata Fijuth-Dudek z biura prasowego IPN w Lublinie. Szczątki ekshumowane w ubiegłym tygodniu w jednym z takich   grobów trafiły do Zakładu Medycyny Sądowej przy ul. Jaczewskiego. Na wyniki sekcji czekają najbliżsi ofiar, m.in. Dariusz Pilarski wnuk płk. Mariana Pilarskiego, ps. „Jar” oraz bliscy Stanisława Biziora „Eama”. Ich krewni zostali straceni 4 marca 1952 roku w podziemiach Zamku Lubelskiego. Byli żołnierzami, dowódcami Inspektoratu Zamojskiego AK – Marian Pilarski, ps. „Jar”, był inspektorem zamojskiego Inspektoratu AK-WIN, Stanisław Bizior, ps. „Eam” – komendantem Lotnej Żandarmerii.
W tym roku wojewoda lubelski zamierza przekazać specjalne pieniądze na utrzymanie cmentarzy wojennych w Lublinie. Na pielęgnację trawników, krzewów i żywopłotów, prace porządkowe i drobne remonty przeznaczona ma być kwota 20 000 złotych. Planowane jest również przeprowadzenie robót budowlanych na terenie zbiorowej mogiły więźniów Zamku Lubelskiego zlokalizowanej w wąwozie na Czubach. (EM.K.)