Szykują asfaltownię pod obwodnicę

Pruszkowski STRABAG stara się o tzw. decyzję środowiskową dla budowy wytwórni mas asfaltowych na kilku działkach należących wcześniej do likwidowanego MPRD przy ul. Towarowej, w sąsiedztwie MPEC-u. Inwestycja to element przygotowań do budowy północnej obwodnicy Chełma.

Urząd Miasta Chełm za pośrednictwem BIP-u poinformował niedawno o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Wytwórni Mas Asfaltowych STRABAG w Chełmie”. Teren planowanej inwestycji to działki (o numerach ewidencyjnych 30/5, 31/6, 33/6, 35/5, 36/8, 37/5) położone przy ul. Towarowej, należące wcześniej do rozwiązywanego właśnie Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, nieopodal MPEC-u.

Do najbliższych domów jest stąd kilkaset metrów, ale mieszkańcy Okszowa, którzy od asfaltowani będą najbliżej, na pewno się nie ucieszą. Co prawda MPRD też miało wytwórnię mas bitumicznych, ale ta STRABAGU będzie o wiele większa i przez czas budowy obwodnicy intensywniej eksploatowana.

Jak usłyszeliśmy w biurze prasowym firmy STRABAG, ta inwestycja to jedno z wielu działań przygotowawczych związanych z budową północnej obwodnicy Chełma. Przypomnijmy, że to właśnie STRABAG wygrał ogłoszony przez lubelski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przetarg na te prace.

– Obecnie STRABAG przygotowuje dokumenty wymagane kontraktem, tj.: Projekty Wykonawcze, Specyfikacje, Programy Zapewnienia Jakości, projekty tymczasowych organizacji ruchu itp. Organizowane jest zaplecze budowy, a także rozpoczęły się dostawy części materiałów budowlanych. Przygotowujemy się do wykonania przebudowy sieci i uzbrojenia terenu – informuje Łukasz Mielnik z Biura Prasowego STRABAG.

Budowa obwodnicy, w tym również opracowanie projektu technicznego, bo postępowanie ogłoszono w formuje „projektuj i buduj”, mają kosztować 441 942 911 zł.

Północna obwodnica Chełma o długości ok. 14 km powstanie w ciągu drogi ekspresowej S12 i będzie przebiegać w nowym śladzie. W ramach inwestycji zostanie wybudowana dwujezdniowa droga z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Zaplanowane są też cztery węzły drogowe, 16 obiektów inżynierskich, w tym dwa mosty, przejścia dla zwierząt, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Powstaną również drogi do obsługi ruchu lokalnego, a także Obwód Utrzymania Drogi Ekspresowej. Trasa ominie miasto od północnej strony.

Jadąc drogą krajową nr 12 od strony Piask, kierowcy wjadą na nią pomiędzy Stołpiem i Janowem na węźle Chełm Zachód. Drugi z węzłów, Chełm Północ, powstanie w miejscowości Horodyszcze, a dalej trasa przekroczy rzekę Uherkę i ominie Okszów, gdzie powstanie węzeł drogowy Chełm Okszów. Za Okszowem obwodnica przekroczy linię kolejową nr 81 relacji Chełm – Włodawa. Koniec odcinka zaplanowano za węzłem Chełm Wschód, na połączeniu z obecną „dwunastką”, w miejscowości Kolonia Antonin.

Kiedy ruszą prace budowlane?

– Prace będą mogły się zacząć po tym, jak wojewoda lubelski wyda decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planujemy, że wiosną rozpoczną się prace przygotowawcze, takie jak: rozpoznanie saperskie, prace geodezyjne, inwentaryzacje dróg i budynków – informuje STRABAG.

Obwodnica ma być gotowa w 2025 r. (w)