Szykują się wielkie budowy…

Miasto podpisało umowy wstępne (preumowy) dotyczące przygotowania projektów pozakonkursowych w ramach Strategicznych Inwestycji Terytorialnych. Już wkrótce ruszą prace projektowe. Chodzi m.in. o modernizację amfiteatru w Kumowej Dolinie, przebudowę placu przed dworcem PKP, miejski system rowerowy czy zakup autobusów dla CLA.

W ubiegłym tygodniu władze Chełma podpisały w Lublinie preumowy dotyczące przygotowania projektów pozakonkursowych na kilka przedsięwzięć z funduszy unijnych. Chodzi o Strategiczne Inwestycje Terytorialne (SIT) współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w ramach którego miasto starało się o fundusze na realizację wartych wiele milionów złotych zadań inwestycyjnych. Przygotowane przez miejskich urzędników koncepcje zostały zaopiniowane pozytywnie i kilka miesięcy temu zatwierdzone przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Podpisanie preumów daje zielone światło do dalszych działań.
– Terminy podpisania preumów wyznacza Urząd Marszałkowski po wcześniejszych niezbędnych procedurach przygotowawczych i administracyjnych – wyjaśnia Agata Fisz, prezydent Chełma. – Mając podpisane dokumenty możemy rozpocząć proces realizacji inwestycji, co dla większości zaplanowanych zadań oznacza w pierwszej kolejności opracowanie dokumentacji technicznych.
Podpisane przed kilkoma dniami preumowy dotyczą trzech projektów, w ramach których miasto chce zrealizować szereg inwestycji infrastrukturalnych, sportowych, kulturalnych i gospodarczych. Są to zapowiadane od jakiegoś czasu przez urzędników: modernizacja amfiteatru w Kumowej Dolinie, przebudowa placu przed dworcem PKP, parkingu przy parku miejskim, budowa systemu roweru miejskiego, kolejnych ścieżek rowerowych czy zakup nowych autobusów dla Chełmskich Linii Autobusowych. Podpisane dokumenty dotyczą również realizacji największej inwestycji gospodarczej samorządu Chełma – budowy Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej. Powstałe hale magazynowo-użytkowe z zapleczem biurowym będą wspomagały samozatrudnienie przyczyniające się do powstawania nowych podmiotów gospodarczych, poprawy konkurencyjności na rynku towarów i usług, a także tworzenie nowych miejsc pracy.
– Są to bardzo ważne dla miasta inwestycje, które z jednej strony stanowią kontynuację naszych działań w zakresie rozwoju bazy sportowo-kulturalnej Chełma, a z drugiej będą miały realny wpływ na rozwój gospodarczy miasta i powstawanie kolejnych miejsc pracy – podkreśla prezydent Fisz. – Niezwłocznie przystąpimy do wyłaniania projektantów, aby prace budowlane mogły rozpocząć się zgodnie z harmonogramem. Dla większości zadań oznacza to budowę już w przyszłym roku.
W ramach tzw. SIT-ów miasto, wraz z parterami z Gminy Chełm i Kamień, chce zrealizować łącznie sześć projektów (każdy obejmuje różne inwestycje i zadania). Oprócz trzech, na które zostały już podpisane preumowy, na formalne rozpoczęcie realizacji czekają jeszcze trzy inne dotyczące m.in. wspierania przedsiębiorczości poprzez dotacje na rozpoczęcie nowej działalności oraz system szkoleń zawodowych dla nauczycieli i uczniów oraz wyposażenie w sprzęt dydaktyczny i materiały szkoleniowe dla sześciu chełmskich szkół zawodowych. Łączna szacunkowa wartość wszystkich tych projektów może wynieść blisko 60 mln zł, z czego aż 43 mln ma pochodzić z unijnego dofinansowania.
Biorąc pod uwagę planowane na przyszły rok rozpoczęcie modernizacji krajowej „dwunastki” w granicach administracyjnych miasta, Chełm w 2018 r. może stać się jednym wielkim placem budowy… (ptr)