T-Mobile nie odpuszcza

Kolejny spór mieszkańców z operatorem komórkowym. Firma T-Mobile forsuje budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, którą zamierza ulokować przy ulicy Grabowej 6.


To nie pierwsza próba operatora w tej dzielnicy – maszty z antenami chciał stawiać już trzy lata temu. Protest ponad 100 mieszkańców sprawił, że urzędnicy uznali, iż przepisy planistyczne nie zakazują budowy masztu w tym miejscu, niemniej postępowanie o pozwolenie na budowę zawiesili z powodu niedookreślenia właścicieli działek znajdujących się w obszarze oddziaływania inwestycji.
Zdaje się, że inwestor spełnił już wszystkie wymogi formalne. Nie odpuścił, podobnie jak mieszkańcy z ulic Dzieci Zamojszczyzny, Czeremchowej, Skoczylasa. –„Nasze argumenty przytoczone na spotkaniu w dniu 17 stycznia nie zostały uwzględnione przez dyrektora Wydziału Architektury i Budownictwa, który oświadczył, iż termin do wydania decyzji inwestorowi zbliża się. Organ oczekuje tylko na uzupełnienie dokumentów przez inwestora stosownie do postanowienia wydanego w tej sprawie” – czytamy w ich piśmie do władz miasta.
– Wniosek jest w trakcie rozpatrywania. Inwestor został wezwany do uzupełnienia dokumentacji. Strony postępowania zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z dokumentacją. Mają na to czas do 14 lutego – informowała w miniony piątek Beata Krzyżanowska, rzecznik prasowy prezydenta Lublina. CH