Tabletek jodu potasu nie zabraknie

Czy miasto Krasnystaw jest przygotowane w razie ryzyka wystąpienia zdarzenia radiacyjnego? Takie pytanie burmistrzowi Robertowi Kościukowi zadał miejski radny Grzegorz Brodzik.

Krasnostawski radny Grzegorz Brodzik na jednej z ostatnich sesji poruszył dość ważny temat, a dotyczył on bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców. – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało instrukcje na temat dystrybucji jodku potasu – mówił Brodzik.

– W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zapororskiej Elektrowni Atomowej, do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej przekazano tabletki zawierające jodek potasu. Dyrektorzy szkół i samorządy już dostali dokładne instrukcje działania na wypadek skażenia promieniotwórczego. Z informacji od administracji rządowej wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne, jednak należy się do niego wcześniej przygotować. Jak w tej sytuacji wygląda przygotowanie naszego miasta do ewentualnej sytuacji kryzysowej? – dociekał radny Brodzik.

Odpowiedzi na interpelację udzielił zastępca burmistrza Krasnegostawu Krzysztof Sugalski. Przyznał, że na terenie miasta realizacją zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zajmuje się straż miejska.

– Zgodnie z otrzymanymi wytycznymi na potrzeby realizacji akcji prewencyjnej na terenie Krasnegostawu opracowano plan dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem potasu, wyznaczono osoby odpowiedzialne, uzgodniono oraz przygotowano do rozwinięcia 13 punktów wydawania tabletek jodu potasu. Do magazynu obrony cywilnej przyjęto wyznaczoną partię tabletek dla osób przebywających na terenie miasta – odpowiedział Sugalski. (s)