Tajemniczy tęczowy piątek

„Tęczowy piątek” po raz kolejny odbył się w polskich szkołach. Akcja została zorganizowana m.in. w jednej z prywatnych lubelskich placówek. A co z publicznymi? Tego, przynajmniej na razie, się nie dowiemy, bo zarówno przedstawiciele ratusza, jak i kuratorium oświaty nie udzielają konkretnych odpowiedzi.


Organizatorzy przekonują, że celem „Tęczowego piątku” jest głównie solidarność z uczniami LGBT. Akcję krytykują przedstawiciele środowisk konserwatywnych, którzy uważają, że jest ona formą indoktrynacji uczniów przez lewicowych aktywistów. „Tęczowy piątek” odbył się m.in. w prywatnym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski w Lublinie. – Paderewski po raz drugi przyłączy się do inicjatywy Kampanii Przeciwko Homofobii. Nie zapomnijcie jutro ubrać się w tęczowe barwy – taki komunikat pojawił się w czwartek 24 października na stronie internetowej szkoły. Uczniowie i nauczyciele m.in. robili sobie zdjęcia, trzymając tabliczkę z hasztagiem „Tęczowy piątek”, a fotografie pojawiły się na stronie internetowej szkoły.

Czy akcja odbyła się w którejś z lubelskich szkół publicznych? Tego, przynajmniej na razie, się nie dowiemy, bo zarówno przedstawiciele ratusza (organ prowadzący dla publicznych placówek), jak i kuratorium oświaty nabierają wody w usta. – Miasto Lublin jest organem prowadzącym dla blisko 100 szkół, naszym zadaniem jest zapewnienie odpowiednich warunków ich funkcjonowania. Placówki nie zgłaszają nam uczestnictwa w poszczególnych akcjach czy inicjatywach, nie prowadzimy tego typu rejestrów. Nadzór pedagogiczny nad szkołami i prowadzonymi zajęciami sprawuje kurator oświaty – odpowiedziała Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego ratusza.

Szczegółowych informacji nie udziela również Kuratorium Oświaty w Lublinie. – Przepisy prawa nie wymagają uzyskania zgody kuratora w zakresie organizacji takich zajęć w szkole, a na dyrektorach szkół nie spoczywa obowiązek poinformowania kuratora o wyrażeniu takiej zgody, zatem Lubelski Kurator Oświaty nie może udzielić odpowiedzi na pytanie, w których szkołach  opisywana akcja będzie organizowana – wyjaśnia Jolanta Misiak, dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej i Analiz KO w Lublinie.

Na stronie KO pojawił się jednak list kurator Teresy Misiuk do dyrektorów szkół i placówek województwa lubelskiego. Misiuk przypomniała m.in., że „zaproszenie przez nauczyciela gości na zajęcia przewidziane w planie nauczania jest możliwe wyłącznie za wiedzą i zgodą dyrektora tej placówki, a w trakcie takich zajęć uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego i niedopuszczalne jest pozostawanie uczniów samych z zaproszonym gościem”. Przypomniała też, że „udział uczniów w innych zajęciach, które nie mają statusu zajęć obowiązkowych jest możliwy za zgodą rodziców oraz wyłącznie poza czasem realizacji ustalonego szkolnego planu nauczania”.

Przeciwko akcji „Tęczowy piątek” protestował m.in. Tomasz Pitucha, miejski radny Prawa i Sprawiedliwości. Jego zdaniem podczas tego typu wydarzeń „dyskryminowane są lub mogą być osoby o orientacji heteroseksualnej i uznające naturalny porządek w zakresie seksualności”. Radny w swojej interpelacji do prezydenta Krzysztofa Żuka zauważył, że „do organu prowadzącego należy troska o przestrzeganie prawa”. – Niestosowne jest zatem przerzucanie odpowiedzialności na organ kontrolny – ocenił T. Pitucha.

Grzegorz Rekiel

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here