Tajemniczy zamek Moniki

Monika Kuchta, uczestniczka zajęć plastycznych w pracowni Modna Sztuka w Młodzieżowym Domu Kultury w Chełmie, zdobyła brązowy medal w 50.

Międzynarodowym Konkursie Plastycznym, organizowanym i sponsorowanym m.in. przez japońską fundację wspierającą edukację artystyczną. Konkurs ma charakter globalny, a w tej edycji nadesłano 14 319 prac z całego świata. Praca Moniki „Mysterious Castle” znalazła się wśród 129 nagrodzonych prac. Były one oceniane przez jury, w skład którego wchodzą profesorowie i wykładowcy uniwersytetów japońskich.

Pracownię Modna Sztuka prowadzi Justyna Malicka-Sławińska. (opr. t)