Tak dużo pieniędzy jeszcze nie mieli!

Gmina Żmudź kolejny raz jako jedna z pierwszych w powiecie chełmskim przyjęła budżet, aby po Nowym Roku szybko zabrać się za inwestycje. Jeszcze nigdy nie miała na nie tak dużo pieniędzy. Rysą pewnie będzie zapowiedziana podwyżka opłat za wywóz śmieci, ale wójt Edyta Niezgoda cieszy się, że żmudzcy samorządowcy są kulturalni i nie uwłaczają sobie.

Rada Gminy Żmudź dwa tygodnie przed Nowym Rokiem uchwaliła budżet na 2023 rok. Radni głosowali za nim jednogłośnie. Trudno, aby było inaczej, gdy na sesji przed samym głosowaniem Marta Mikołajczyk, skarbnik gminy Żmudź, podkreśliła, że w historii samorządu nie było jeszcze tak wysokich dochodów majątkowych – 13,8 mln zł.

– Nigdy tak dużej kwoty z tego tytułu nie mieliśmy i cieszymy się, bo będziemy mogli za to wykonać szereg inwestycji – mówiła M. Mikołajczyk. – Te dochody majątkowe mamy wyższe ze względu na dotacje pozyskane z „Polskiego Ładu”. Połowa naszego budżetu, czyli piętnaście milionów złotych, będzie przeznaczona na inwestycje. Państwu pozostaje cztery i pół miliona złotych do rozdysponowania na różne cele.

Skarbnik przestrzegła, że mimo iż „budżet po stronie dochodów i wydatków jest wielki”, to trzeba działać oszczędnie, bo biorąc pod uwagę wszechobecną drożyznę nie wiadomo, co w 2023 r. może się wydarzyć. Przypomniała, że gmina Żmudź jest typowo rolniczą, dochód z podatku rolnego wynosi 1,8 mln zł, a to wcale nie tak dużo i nie ma przemysłu, który mógłby przynieść dodatkowe pieniądze.

W budżecie na 2023 r. dochody zaplanowano na 28,1 mln zł (w tym bieżące – 14,2 mln zł, a majątkowe – 13,8 mln zł), wydatki na 30 mln zł (w tym bieżące – 14,4 mln zł, majątkowe – 15,6 mln zł), a deficyt to 1,9 mln zł. Po odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i stałych komisji rady gminy wszyscy radni głosowało „za” przyjęciem budżetu na 2023 r. Edyta Niezgoda, wójt gminy Żmudź, poinformowała, że po otwarciu ofert w przetargu na odbiór odpadów stało się jasno, że podwyżki opłat za śmieci są kwestią czasu. Na zakończenie złożyła życzenia, chwaląc współpracę z radnymi i działaczami ze żmudzkich stowarzyszeń, kół gospodyń wiejskich, OSP.

– Życzyłabym wszystkim samorządom tak dobrej dyskusji, olbrzymiej kultury osobistej, jaka jest u nas – mówiła wójt Niezgoda. – Potrafimy się różnić, ale w sposób, który nie uwłacza godności samorządowca, czego jesteśmy świadkami na innym terenie. Dużo za nami, a jeszcze więcej przed nami. (mo)