Tak, segreguję!

Miasto przygotowało informacje o zasadach segregowania odpadów w formie tabliczek na wiaty śmietnikowe oraz plakatów. Trafią one do administratorów i zarządców nieruchomości. To element akcji „Tak Segreguję!”, która ma przybliżyć mieszkańcom temat recyklingu.


– W związku z obowiązkiem segregowania odpadów komunalnych przez wszystkich mieszkańców Lublina opracowano graficzne materiały informacyjne, które w skróconej formie przedstawiają zasady selektywnej zbiórki odpadów. Zarówno na tabliczce jak i plakatach opisano, jakie rodzaje odpadów należy wyrzucać do konkretnych pojemników – tłumaczy Justyna Góźdź z biura prasowego ratusza.

Materiały informacyjne będą dystrybuowane m.in. do spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. Zapotrzebowanie na tabliczki i plakaty można zgłaszać na adres e-mail: srodowisko@lublin.eu. Zasady prawidłowej segregacji śmieci można też znaleźć na stronie www.odpady.lublin.eu.

Przypomnijmy, że od 1 sierpnia obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto przypomina o konieczności ich złożenia przez tych mieszkańców, którzy nie prowadzili do tej pory selektywnej zbiórki odpadów. Termin upływa 10 września. – Właściciele nieruchomości zamieszkałych muszą złożyć wypełnioną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, w której podają m.in. adres nieruchomości, deklarują ilość osób w danym gospodarstwie domowym i na tej podstawie wyliczają sobie sami kwotę opłaty – wylicza J. Góźdź.

Wypełnioną w taki sposób deklarację można złożyć w którymś z biur obsługi mieszkańców, Wydziale Ochrony Środowiska lub wysłać pocztą na adres ratusza (Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin). GR