Takie są zagrożenia

Podczas seminarium pt. „Eko – problemy małe i duże” chełmskiej młodzieży przybliżono problemy ekologiczne. Organizatorem spotkania był Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Chełmie.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Małgorzaty Deneki-Angel, kierownik Ośrodka Zamiejscowego ZLPK w Chełmie, która omówiła formy ochrony przyrody w okolicy Chełma. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Chełma oraz gminy Chełm słuchali o walorach przyrodniczych regionu, w tym obszaru „Natura 2000”. Feliks Zawieja z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska poruszył temat segregacji odpadów. Mateusz Łoza z Cementowni Chełm opowiedział młodzieży o zmianach w technologii i wykorzystywaniu paliw alternatywnych w procesie produkcji oraz ograniczeniu emisji pyłów i gazów do atmosfery. Swoje wystąpienie mieli też uczniowie chełmskich szkół: I LO, IV LO, ZSGiH, ZST, ZSEiIII LO, ZSBiG oraz ZSCKR w Okszowie. W prezentacjach poruszyli problemy ekologiczne współczesnego świata. Spotkanie uświetnił występ zespołu muzycznego „Seven” z ZSO nr 7 w Chełmie. (opr. mo)