Talenty z ZSP nr 2

Uczniowie ZSP nr 2 w Krasnymstawie, Marlena Janeczek oraz Łukasz Kaluźniak, zostali stypendystami programu „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019”, realizowanego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

– Program obejmuje stworzenie warunków rozwoju dla najbardziej zdolnej i ambitnej młodzieży, a także ułatwienie dostępu do wiedzy, umiejętności i technologii rozwijających jej zainteresowania. Za jego sprawą zostanie nakreślony indywidualny plan rozwoju edukacyjnego dla uczniów wraz z przydzieleniem każdemu z nich opiekuna dydaktycznego – mówi Mirosław Jurkowski z ZSP nr 2.
Marlena i Łukasz listy gratulacyjne odebrali w ostatni piątek podczas uroczystej gali zorganizowanej w siedzibie urzędu marszałkowskiego w Lublinie. (k)