Tam, gdzie kwitną kasztany

„Tam, gdzie kwitną kasztany” to tytuł książki biograficznej prof. dr. hab. Józefa Zająca, która będzie miała swoją promocję 22 listopada. Są to opowiedziane z gawędziarską lekkością losy rodziny naukowca i senatora, przedstawione na tle wydarzeń historycznych oraz przemian kulturowych i obyczajowych.

Biblioteka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie i Chełmska Biblioteka Publiczna zaprasza na promocję książki biograficznej prof. dr. hab. Józefa Zająca pt. „Tam, gdzie kwitną kasztany”. Spotkanie zaplanowano 22 listopada br. o godz. 17.00 w sali widowiskowej ChBP przy ul. Partyzantów 40. Publikacja zawiera historię kilku pokoleń rodziny autora.

J. Zając jest nauczycielem akademickim i naukowcem, senatorem RP VIII, IX i X kadencji. W latach 1973-1996 pracował w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, gdzie uzyskał stopień doktora i tytuł doktora habilitowanego nauk matematycznych. W latach 1996-2018 był zatrudniony na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Jest specjalistą w zakresie analizy zespolonej i zastosowań matematyki w technice oraz ekonomii. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 130 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach krajowych oraz zagranicznych. Jest autorem podręcznika poświęconego nawigacji i frazeologii lotniczej.

Pod jego kierunkiem powstały cztery rozprawy doktorskie. Jest współautorem dwóch patentów, a także czterech zgłoszeń patentowych. W latach 2002-2012 publikował w regionalnej prasie teksty publicystyczne z cyklu „Profesorskim okiem”. Był inicjatorem utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie (2001 r.) oraz jej pierwszym rektorem (2001-2016). Opracował nową koncepcję kształcenia lotniczego; z jego inicjatywy powstał pierwszy na ziemi chełmskiej Akademicki Port Lotniczy w Depułtyczach Królewskich (w 2014 r. uzyskał status lotniska).

Był także pomysłodawcą utworzenia bazy dydaktyczno-badawczej tj. Centrum Studiów Inżynierskich PWSZ w Chełmie. Uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011 r.) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2000 r.). W 2005 r. trzymał tytuł „Człowieka Roku Lubelszczyzny”, a kilka lat później tytuł „Chełmianina roku 2010”. W 2015 r. wyróżniony Odznaką Honorową „Zasłużony dla województwa lubelskiego”. Za pracę na rzecz porozumienia polsko-ukraińskiego otrzymał order Św. Równej Apostołom Marii Magdaleny, natomiast za działalność na rzecz rozwoju współpracy naukowo-gospodarczej Polski i Kanady-Złoty Medal 100-lecia Polonii w Windsor (2019 r.). Pasje J. Zająca to pilotaż samolotowy i szybowcowy, ekonomia gospodarcza, historia Polski i Ukrainy, pszczelarstwo oraz łowiectwo. (opr. mo)