Tarcza antykryzysowa w Krasnymstawie

Tarcza antykryzysowa to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Starostwo powiatowe informuje, gdzie szukać pomocy w Krasnymstawie.

Tarcza antykryzysowa opiera się ona na pięciu filarach: ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników, finansowaniu przedsiębiorców, ochronie zdrowia, wzmocnieniu systemu finansowego i inwestycjach publicznych. Prezentujemy zbiór informacji dotyczących pomocy udzielanej przedsiębiorcom z terenu powiatu krasnostawskiego.

Wsparcie dla przedsiębiorców: ochrona miejsc pracy. Kto może skorzystać? Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów o co najmniej 15 procent. W przypadku przestoju ekonomicznego Wojewódzki Urząd Pracy wypłaci 1,5 tys. zł (brutto) miesięcznie, przez łączny okres 3 miesięcy. W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy: 2,4 tys. zł (brutto) miesięcznie, przez łączny okres 3 miesięcy.

Pomocy udziela też Powiatowy Urząd Pracy w Krasnymstawie. Tu można uzyskać niskooprocentowaną pożyczkę. Pomoc dotyczy mikroprzedsiębiorców. Pożyczka wynosi 5 tys. zł. Okres spłaty: 12 miesięcy, z karencją w spłacie 3 miesięcy, z możliwością umorzenia pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia, nie zmniejszy stanu zatrudnienia.

PUP udziela też dofinansowania dla samozatrudnionych. Kto może skorzystać? Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą, niezatrudniająca pracowników. W zależności od procentowego spadku obrotów pomocy wynosi do 90 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W ZUS krasnostawscy przedsiębiorcy mogą wnioskować o: zwolnienie ze składek dla firm zgłaszających do 9 osób, a także świadczenie postojowe dla samozatrudnionych oraz odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie krasnostawskiego powiatu.

Więcej informacji na stronie: krasnystaw.praca.gov.pl. (k)