Targi pracy inżynierów

Blisko 70 firm krajowych i zagranicznych przedstawi swoje oferty pracy, praktyk i staży podczas XVII edycji Targów Pracy „Inżynier na rynku pracy”, które odbędą się we wtorek 22 listopada 2016 r. w godz. 9.30-14.00 w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.
Wśród wystawców będą przedstawiciele firm m.in. z branży elektrycznej, finansowej, budowlanej, lotniczej, IT i produkcyjnej, a także biura pośrednictwa pracy, agencje zatrudnienia oraz firmy doradztwa personalnego.
Wydarzenie każdego roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród osób poszukujących pracy, i pracodawców. – Tworzymy przestrzeń dla bezpośrednich spotkań osób zainteresowanych znalezieniem zatrudnienia z pracodawcami – mówi Anna Mazur-Sokół, koordynator Biura Karier Politechniki Lubelskiej. – Takie spotkania dają zarówno firmom, jak i studentom szansę wzajemnego poznania swoich oczekiwań i potrzeb oraz stanowią niepowtarzalną okazję do zdobycia bazy kontaktów branżowych.

Udział w targach jest bardzo dobrą okazją do zapoznania się z aktualnymi trendami na rynku pracy. Wystawcy przedstawiają nie tylko oferty pracy, praktyk i staży, ale również dzielą się istotnymi informacjami dotyczącymi procesu rekrutacji. Przybliżają wymagania konkretnych stanowiskach oraz mówią, jakie umiejętności rozwijać, aby zdobyć pracę w wybranej firmie. Wśród wystawców znajdują się zarówno firmy duże, średnie, jak i małe.
– Przedstawiciele dużych firm poszukują osób z wiedzą techniczną ogólną związaną
z konkretną dziedziną, firmy mniejsze stawiają na większą specjalizację, szerokie zainteresowania branżowe, ale wszyscy, bez względu na branżę czy wielkość przedsiębiorstwa, zainteresowani są osobami komunikatywnymi, dobrze radzącymi sobie
w pracy w grupie oraz w nawiązywaniu kontaktów formalnych, potrafiącymi przedstawić swoje argumenty na forum, władającymi co najmniej jednym językiem obcym – zauważa Anna Mazur-Sokół.

– Uczestnictwo w targach to jedna z efektywniejszych form poszukiwania pracy. Podczas wydarzenia studenci aplikują na konkretne oferty pracy, odbywają wstępną rozmowę kwalifikacyjną, poznają swojego przyszłego szefa. Dlatego należy profesjonalnie się przygotować – zaktualizować swoje CV oraz wybrać firmy, do których chcemy podejść – zaznacza Ewelina Dyjak z Biura Karier.
Dodatkową atrakcją dla zwiedzających jest spotkanie z firmą CampLeaders, która przygotuje prezentację na temat pisania dokumentów aplikacyjnych w języku angielskim. MG