Targowisko do remontu

Są pieniądze na projekt przebudowy miejskiego bazaru w Świdniku. Zanim jednak urzędnicy ogłoszą przetarg, zapytają kupców i klientów, jak ich zdaniem powinno wyglądać targowisko po przebudowie.
Wygląd targowiska między ul. Okulickiego i torami już od dawna jest przedmiotem wielu dyskusji. W maju tego roku sprawą przebudowy bazaru i uporządkowania terenu zajmowała się Komisja Strategii i Rozwoju Rady Miasta Świdnik. Radni kilkakrotnie spotykali się z kupcami, wysłuchali ich argumentów i skierowali do władz miejskich listę postulatów. Wnioskowali o opracowanie dokumentacji projektowej, która obejmie teren targu i pas przy torach a także budowę parkingu. Zwracali uwagę, że bazar powinien spełniać wymogi sanitarne, być estetyczny, targ musi być zadaszony i podzielony na sektory. Postulaty radnych i kupców poparła również działająca przy burmistrzu Świdnika Rada Przedsiębiorczości.
Przedstawiciele ratusza zapewnili, że sprawę będą analizować. W miniony czwartek wprowadzili do budżetu wykonanie dokumentacji przebudowy targowiska. Na ten cel zostało zarezerwowane 100 tys. zł.

– Bardzo ucieszyło mnie wprowadzenie tego zadania – mówił radny Jerzy Irsak, przewodniczący Komisji Strategii i Rozwoju. – A kiedy ta dokumentacja będzie zrobiona i czy będą prowadzone konsultacje z kupcami i z mieszkańcami, bo wiadomo, projekt to już jest bardzo poważna sprawa? – dopytywał radny.
Przedstawiciele ratusza tłumaczyli, że będą słuchać tego, co do powiedzenia na temat przyszłego wyglądu targu mają najbardziej zainteresowani. – 100 tys. zł, które dziś wprowadzamy do budżetu, to pieniądze na dokumentację techniczną. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy już mogli cieszyć się gotowym projektem – mówił Michał Piotrowicz, zastępca burmistrza Świdnika. – W ciągu kilku tygodni zarówno do klientów, jak i targujących trafi przygotowana przez nas ankieta.
Urzędnicy będą prosili w niej o opinię mieszkańców i kupców. – Dzięki temu uda się nam określić potrzeby wszystkich. Dane zebrane z ankiet będą stanowiły również wytyczne dla projektanta – mówi zastępca burmistrza.
Przebudowa targowiska ma być również połączona z dodatkowymi inwestycjami w tej części miasta.
– Naturalnym jest to, że poprawę stanu i estetyki całego targowiska będziemy chcieli również zgrać z parkingami, które mają w tej okolicy powstać, a także chodnikami dla pieszych i drogą dla rowerów – wylicza Michał Piotrowicz.
Infrastruktura dla cyklistów i przechodniów ma powstać z pieniędzy unijnych w ramach projektu „Mobilny LOF”.
Radni dopytywali również o plany władz miejskich wobec głównej ulicy doprowadzającej ruch do bazaru.
– Nie da się mówić o zmianie wyglądu tego terenu bez ul. Targowej. Jak ma się sprawa z tą ulicą? – pytał radny Mirosław Tarkowski.
Zastępca burmistrza tłumaczył, że ta inwestycja również jest w planach, ale nie najbliższych.
– Sama ul. Targowa jest dość kłopotliwa, bo razem z jej przebudową trzeba również pomyśleć o powstaniu już docelowego systemu odwodnienia tego terenu. Zakładamy, że byłby to jeden z kolejnych etapów prac – dodaje Michał Piotrowicz. (kal)

Targowisko w liczbach

Teren miejskiego targowiska w Świdniku zajmuje ponad 3,6 tys. mkw. i jest podzielony na dwie części. Na jednej z nich, między ul. Okulickiego i Targową, odbywa się handel głównie na stałych stoiskach. Druga część, między ul. Targową i torami, przeznaczona jest na stoiska obwoźne. W tej chwili z targowiska korzysta ponad stu handlujących. Rocznie do miejskiej kasy wpływa z targowiska ok. 200 tys. zł.