TBS w tarapatach

Rada miasta Krasnystaw odrzuciła informację z działalności Towarzystwa Budownictwa Społecznego za 2017 r. i planów jakie spółka ma na 2018 r. – Nie wiąże się to z konsekwencjami dla TBS – komentuje Krzysztof Gałan, sekretarz miasta.

Na ostatniej sesji rady miasta Krasnystaw analizowane były m.in. informacje miejskich spółek z działalności w roku 2017 i ich zamierzenia na rok bieżący. – Po analizie informacji przedłożonej przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz wsłuchując się w głosy mieszkańców, a także mając na uwadze ilość kontrowersji, które towarzyszyły działalności Towarzystwa i jego prezesa w ostatnim czasie, radni uznali, że tej informacji przyjąć nie można – mówi Marcin Wilkołazki, wiceprzewodniczący rady miasta Krasnystaw. Podczas glosowania informacja z działalności została odrzucona.

Szokujące jest to, że żaden z radnych nie chciał jej przyjęcia. – W spółkach miejskich realizujących zadania na rzecz społeczeństwa nie chodzi tylko o zarabianie przez nie pieniędzy, ale również o kwestie społeczne, czyli m.in. wpływ spółki na codzienne życie mieszkańców. To nie jest prywatna firma, aby widzieć ją jedynie w kategoriach zysk-strata. Pani burmistrz dostała więc jasny sygnał, jak postrzegana jest działalność tej konkretnej miejskiej spółki. Jakie wnioski z tego wyciągnie? Zobaczymy – dodaje Wilkołazki.

O TBS zrobiło się ostatnio głośno zwłaszcza z powodu inwestycji, którą spółka realizuje u zbiegu ulic Mostowej, Zamkowej i Kościuszki – w miejscu, gdzie kiedyś znajdował się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa i gdzie zabijano i torturowano przeciwników komunizmu. Część mieszkańców Krasnegostawu oburzył fakt, że lokale mieszkaniowe i usługowe budowane są w takim miejscu. Ponadto w planowanej inwestycji nie uwzględniono instalacji miejsca pamięci, wbrew temu, co pierwotnie planowano. – Odrzucenie sprawozdania z działalności TBS nie wiąże się z jakimiś konsekwencjami. Jest to jedynie informacja dla pani burmistrz, że radni mają zastrzeżenia do pracy tej spółki – komentuje Krzysztof Gałan, sekretarz miasta Krasnystaw. (kg)