Tęgie głowy doradzą prezydentowi

Dziesięcioro lubelskich naukowców, specjalistów od przedsiębiorczości i innowacyjności zasiądzie w nowo powołanej przez prezydenta Krzysztofa Żuka, Radzie Innowacyjnego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Lublina.


Została powołana 15 kwietnia na czas trwania kadencji prezydenta. Będzie organem opiniodawczo-doradczym Krzysztofa Żuka, do konsultowania spraw związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym miasta oraz do podejmowania inicjatyw w tym zakresie. Członkowie Rady będą pełnić swoje funkcje społecznie, nie pobierając wynagrodzenia. Na pierwszym posiedzeniu członkowie wybiorą spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.

– Do pracy w nowym zespole zaprosiłem przedstawicieli wszystkich szkół wyższych w Lublinie, ekspertów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i akademickości. Liczę na owocną współpracę z całym lubelskim środowiskiem naukowym i ważny głos doradczy w wielu sprawach – pozyskiwania inwestorów, rozwoju klastrów branżowych, tworzenia nowych start-upów, umiędzynarodowienia lubelskich firm i uczelni oraz kreowania pozytywnego wizerunku Lublina, jako optymalnego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej – wyjaśnia prezydent Krzysztof Żuk.

Nową Radę tworzą: dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin; dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS, prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; dr Maria Mazur, prorektor ds. Ogólnych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie; dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. UP, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; dr Sylwester Bogacki, prof. WSEI, dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie; Małgorzata Baran-Sanocka, dyrektor administracyjny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, pełnomocnik rektora KUL ds. Współpracy z Urzędem Miasta Lublin i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego; prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak, prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; prof. dr hab. inż. Anna Halicka z Politechniki Lubelskiej; doc. Henryk Stefanek, prezydent i kanclerz Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie; dr Maria Bernat, prof. Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie.

ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here