Tego chcą sołectwa

Początek roku w gminie Białopole upłynął pod znakiem zebrań sołeckich. Mieszkańcy zgłaszali najpilniejsze potrzeby swoich miejscowości. Na ostatniej sesji urzędnicy przedstawili radnym i sołtysom zebrane postulaty oraz propozycje ich realizacji.

Gmina zobowiązała się, że jeszcze w tym roku usunie drzewa i krzaki przy drogach gminnych i powiatowych w Buśnie; odkrzaczy drogę planowaną do remontu i zabezpieczy materiały na remont świetlicy w Raciborowicach oraz uzupełni kruszywem pobocza drogi w Kicinie. W ramach tzw. bieżącego utrzymania w Raciborowicach – Kolonii wysypie tłuczniem jedną z dróg, wyznaczy drogę między działkami i usunie krzaki przy drogach gminnych i powiatowych oraz wytnie stanowiące zagrożenie przydrożne drzewa w Strzelcach.
Do starostwa zostaną przekazane wnioski mieszkańców Grobelek (remont drogi powiatowej i niecek powstałych nad przepustami), Kurmanowa (modernizacja rowów przy drodze powiatowej, modernizacja skrzyżowania dróg powiatowych, zabezpieczenie studni), Raciborowic-Kolonii (udrożnienie przepustu na drodze powiatowej przy skrzyżowaniu z wojewódzką) oraz Zabudnowa i Teresina (remont „powiatówki”). Gmina zwróci się też do starostwa z wnioskiem, aby przy znaku ograniczającym wjazd pojazdów powyżej 8 t w Zaniżu, przy drodze powiatowej do Strzelec, dodać tabliczkę „Nie dotyczy mieszkańców” lub „Nie dotyczy dojazdu do posesji”.

Na lata 2018-2019 gmina planuje modernizację ul. 3 Maja w i drogi do pieczarkarni w Białopolu, a w 2018 wyremontuje odcinek drogi w Raciborowicach. Jeśli chodzi o modernizację remizo-świetlicy w Kurmanowie, gmina zamierza podjąć prace zabezpieczające budynek, a ewentualny remont wykona dopiero po ujęciu go w planie inwestycyjnym. Droga, o której wytyczenie i utwardzenie prosili mieszkańcy Zabudnowa, zostanie wykonana w ramach scaleń, a trzon kuchenny w świetlicy w Teresinie – po zakończeniu trwałości projektu, w ramach którego budynek został wyremontowany. Na prośbę mieszkańców Strzelec gmina zwróci się też do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Hrubieszowie o likwidację rowu znajdującego się naprzeciwko pawilonu w Białopolu. (kw)