Ten jest z ojczyzny mojej

Pod tym hasłem odbyło się w ubiegłym tygodniu poruszające spotkanie w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, którego organizatorem było Stowarzyszenie „Aktywna 8”. Jego celem było uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uhonorowanie Ireny Sendlerowej. Bohaterami projektu byli także Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata – bohaterscy chełmianie ratujący Żydów w czasie II wojny światowej.

Pierwszym i jednocześnie najbardziej poruszającym fragmentem spotkania było przedstawienie przygotowane przez dzieci i młodzież pod tytułem „Bohaterstwo, które wyszło z cienia”, autorstwa Marzeny Boćwińskiej i Agaty Wojtasiuk – nauczycielek SP nr 8. Jego gwiazdami byli: Martyna Fic i Bartłomiej Jabłoński – odtwórcy pierwszoplanowych postaci oraz wykonawcy lirycznych piosenek.

Po przestawieniu rozpoczęła się sesja popularnonaukowa, podczas której wysłuchano wykładów przewodniczącego rady miasta Zygmunta Gardzińskiego „Chełm i chełmianie pod okupacją niemiecką” oraz Doroty Bidy z Muzeum Ziemi Chełmskiej, która zaprezentowała sylwetkę Ireny Sendlerowej oraz biogramy Sprawiedliwych z Chełma: Anieli i Feliksa Grzesiuków, Adeli Dąbskiej i Grzegorza Czyżyka.

Druga część wykładów dotyczyła metod i sposobów uczenia o Holocauście. Tematykę tę przybliżyła Marzena Boćwińska, która swoje wystąpienie uzupełniła o prezentację dobrej praktyki – relację z realizacji projektu „Traces Chełm” laureata III miejsca w ogólnopolskim konkursie „Pamięć dla Przyszłości”. Natomiast Ewa Betiuk i Anna Popielewicz dokonały podsumowania dorobku w nauczaniu o Zagładzie i sukcesach uczniów I LO.

W spotkaniu brali udział uczniowie chełmskich szkół, ich nauczyciele, rodzice i dyrektorzy, mieszkańcy miasta oraz potomkowie Sprawiedliwych: Jan Dąbski i Wiesław Betiuk. (opr. mg)