Terminy zebrań sprawozdawczych kół

Terminy zebrań członków ustalono w dwóch kolejnych kołach: zebranie członków Koła Komunalnik odbędzie się 22 lutego o godz. 11.00 w Pizzerii Kozak w Chełmie, zaś członkowie Koła Dubienka spotkają się 1 marca o godz. 10.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dubience.

Najbliższe zebrania

W najbliższą niedzielę w kołach nie będzie zebrań ze względu na zaplanowane przez Zarząd Okręgu zebranie zarządu z udziałem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego i prezesów kół wędkarskich. W kolejnym tygodniu zebrania kół odbędą się w sobotę 22 lutego (Komunalnik – godz.11,00 w Pizzerii Kozak i Złota Rybka Białka – godz.15,00 w siedzibie koła przy ul. Partyzantów 83 w Gorzkowie) oraz w niedzielę 23 lutego (Ceramik – godz.9,00 w Spółdzielni Mieszkaniowej w Krasnymstawie przy ul. Okrzei 25 i Łopiennik – godz.11,00 w świetlicy Cechu Rzemiosł Różnych w Krasnymstawie).

Przedłużone umowy

Zarząd Okręgu PZW w Chełmie z zawarł z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Lublinie nową umowę użytkowania obwodu rybackiego nr 2 rz. Bug obejmującego także jez. Glinki w Orchówku i jez. Wereszczyńskie w gm. Urszulin. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2029 roku.
Zawarto także nową umowę dzierżawy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Chełmie dotyczącą obydwu komór glinianek Horodyszcze. Umowy te od lat są krótkoterminowe, dlatego nowa umowa podobnie, jak w latach ubiegłych będzie obowiązywała do końca 2020 roku.

Ograniczenie wędkowania w Tuligłowach

Zarząd Okręgu podjął 3 lutego uchwałę o wyłączeniu z wędkowania odgrodzonego odcinka brzegu zbiornika Tuligłowy, tj. terenu, gdzie znajduje się ustawiony przez ZO kontener mieszkalny. Teren będzie oznakowany tablicami informacyjnymi.

Składki w Kole Moczykij

Zarząd Koła PZW Moczykij informuje, że składki na bieżący rok można opłacać w Sklepie Wędkarskim „Moczykij” przy ul. Lubelskiej 54 (za sklepem „Gama”) w godzinach pracy sklepu tj. poniedziałek – piątek 9.00-17.00, a w soboty 9.00-14.00. (kd)