Terytorialsi ramię w ramię z wojewodą

Porozumienie „w zakresie w zakresie obronności i bezpieczeństwa regionu oraz zarządzania kryzysowego” podpisały Lubelski Urząd Wojewódzki i 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej. Ma ono zapewnić „sprawną i skuteczną współpracę”.


Podpisany dokument dokładnie określa formy i zakres współpracy. – Porozumienie przewiduje, m.in. wzajemne udostępnianie informacji, analiz, prognoz dotyczących zagrożeń i zdarzeń mających wpływ na poziom bezpieczeństwa w województwie, doraźne konsultacje, uzgadnianie i organizowanie wspólnych przedsięwzięć takich, jak konferencje, seminaria, szkolenia, ćwiczenia i treningi, a także popularyzację działań w zakresie ochrony ludności – wylicza Damian Stanula, kapitan 2 LBOT.

Sygnatariuszami porozumienia byli Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski oraz pułkownik Tadeusz Nestorowicz, dowódca 2 LBOT. GR