Tiry, precz!

– Chcemy się ich pozbyć – mówią wprost mieszkańcy osiedla Słoneczne o tirach parkujących przy ul. 15 sierpnia. I chociaż kierowcy ciężarówek upodobali sobie to miejsce i parkują tam od lat, okazuje się, że zgodnie z prawem nie mogą tego robić.

– Zdarza się często, że tiry są z całymi składami zaparkowane wzdłuż ulicy. Kierowcy często w nich śpią, a toaletę zrobili sobie z krzaków po drugiej stronie ulicy. Czy nie powinni stać w miejscu do tego wyznaczonym? – pyta nasz Czytelnik. I słusznie, bo przepisy stanowią jasno, że takie sytuacje są niedopuszczalne.

Zgodnie z kodeksem ruchu drogowego zabrania się postoju na obszarze zabudowanym pojazdów ważących więcej niż 16 ton lub dłuższych niż 12 metrów. Mogą one stawać jedynie w wyznaczonych dla nich parkingach.
Okazało się, że sygnały w tej sprawie wpłynęły nie tylko do nas, ale także do policji i straży miejskiej. Posypały się mandaty. (mg)