Tłumy na Targach Pracy

Targi cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem, fot. PUP Świdnik

W ubiegły czwartek, 20 kwietnia, Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku zorganizował pierwsze po miesiącach pandemii Targi Pracy. Wydarzenie odbyło się w gościnnych progach Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej i przyciągnęło tłumy.

W Targach Pracy wzięło udział ok 50 wystawców, reprezentujących nie tylko powiat świdnicki, ale i inne regiony z województwa lubelskiego. Wśród wystawców obecni byli także przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Miejskiego i Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowej Komendy Policji w Świdniku, Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Wojskowego Centrum Rekrutacji w Lublinie, PFRON oraz lubelskich fundacji i ogólnopolskich agencji zatrudnienia. Wydarzenie było okazją nie tylko do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy i szkoleń, ale także skorzystania z porad porad doradców zawodowych Powiatowego Urzędu Pracy w Świdniku oraz CEiPM OHP w Lublinie.

Patronat honorowy nad Targami Pracy objęli: Minister Rodziny i Polityki Społecznej – Marlena Maląg, Marszałek Województwa Lubelskiego – Jarosław Stawiarski oraz Starosta Świdnicki – Łukasz Reszka. (opr. w)