To ostatni moment na zgłoszenie i walkę o prestiżowe wyróżnienie

Do kogo w tym roku trafią „Kryształowe cegły”? Odpowiedź poznamy już w połowie grudnia

Już po raz 19. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe organizuje konkurs „O Kryształową Cegłę”. Najlepsze inwestycje budowlane po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej poznamy w grudniu podczas uroczystej gali w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Do czwartku, 31 października organizatorzy czekają jeszcze na ostatnie zgłoszenia obiektów.

– Głównym celem naszego konkursu jest pobudzanie aktywności ekonomicznej, gospodarczej i obywatelskiej regionów Europy Wschodniej poprzez promowanie i dokumentowanie działań w zakresie rozwoju regionalnej infrastruktury, budownictwa i architektury. Przyczyni się to do poprawy jakości i estetyki budowli, a także do przywracania miastom ich dawnej świetności dla zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego. Konkurs w każdej edycji stawia na rozwój współpracy krajów i regionów z obu stron wschodniej granicy Unii Europejskiej – mówi inż. Kazimierz Widysiewicz, prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego, organizator konkursu.

W dotychczasowych 18 edycjach konkursu rywalizowało ponad 900 inwestycji budowlanych, zrealizowanych w przygranicznych regionach Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy i Słowacji. Były to zarówno nowe, jak i modernizowane obiekty, o zróżnicowanym nakładzie finansowym, reprezentujące bogaty katalog kategorii – od niewielkich lokalnych ośrodków kultury czy sportu, po duże zespoły zabudowy mieszkaniowo-usługowej, hotele, sanatoria, obiekty sakralne czy akademickie, parki naukowo-technologiczne, centra handlowe.

– Międzynarodowa kapituła co roku staje przed ogromnym wyzwaniem: ocenia perły architektury wschodniego pogranicza UE nie tylko pod względem walorów i oryginalności rozwiązań architektonicznych czy jakości wykonania, ale także z uwagi na wpływ na środowisko, jak również wartości społecznych, kulturowych i narodowych. Nam, jako organizatorom konkursu, zależy na promocji najlepszych inwestycji oraz premiowaniu wzorcowych praktyk w budownictwie, uwzględniających też ochronę środowiska.Warto zaznaczyć, że zgodnie z ideą konkursu nagradzani są wszyscy najważniejsi partnerzy procesu budowlanego – inwestor, projektant i wykonawca – mówi inż. Kazimierz Widysiewicz.

W obecnej obiekty będą rywalizowały w kategoriach:

* budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe jedno-i wielorodzinne nowo wybudowane

* budynki mieszkalne i mieszkalno-usługowe jedno-i wielorodzinne modernizowane (remontowane)

* zespoły mieszkaniowe osiedlowe nowo wybudowane

* modernizacja zagospodarowania przestrzeni publicznych w osiedlach mieszkaniowych i w historycznych zespołach zabudowy, podwórka osiedlowe – przestrzenie rekreacyjne

* obiekty mieszkalnictwa zbiorowego (hotele, akademiki, internaty, pensjonaty)

* obiekty techniczne i inżynieryjne towarzyszące i obsługujące budownictwo mieszkaniowe (oczyszczalnie ścieków, ciepłownie, kotłownie, ujęcia wody, garaże itp.)

* centra handlowe osiedlowe, dzielnicowe, salony handlowo-usługowe

* inne obiekty użyteczności publicznej (oświatowe, opieki zdrowotnej, biura, obiekty sakralne itp.)

* obiekty z ułatwieniami przy poruszania się (niepełnosprawni, osoby w podeszłym wieku, matki z wózkami)

* obiekty agroturystyczne nowe oraz modernizowane (remontowane)

* obiekty realizowane przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej; Partnerstwo dla Natury –Ochrona Ziemi, Powietrza i Wody: inwestycje związane z efektywnością energetyczną oraz z produkcją i wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych (farmy fotowoltaiczne, wiatrowe, elektrownie wodne, obiekty hydrotechniczne, pompy ciepła itp.)

* instalacje zagospodarowania odpadów komunalnych.

Organizatorzy na zgłoszenia obiektów czekają do czwartku, 31 października. Dlaczego warto wziąć udział w wyścigu o „Kryształową cegłę”? Oprócz szansy zdobycia prestiżowego trofeum zgłoszone projekty prezentowane są między innymi na stronie internetowej konkursu, w mediach społecznościach, w albumie konkursowym.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie internetowej www.krzysztalowacegla.com

Redakcja „Nowego Tygodnia w Lublinie” po raz kolejny została patronem medialnym konkursu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here