To źle robić dużo?

wójt Joanna Jabłońska

Kilku leśniowickich radnych jest zmartwionych, bo w przyszłym roku nie będzie we wsiach gminy Leśniowice inwestycji w ramach funduszy sołeckich. Dyskutowano o tym na sesji rady gminy. Wójt Leśniowic Joanna Jabłońska była z kolei niepocieszona słowami radnego ks. Jacentego Sołtysa, przytaczającego wątpliwości swojego znajomego odnośnie tego, czy gmina podoła tak wielu inwestycjom. – To chyba nie jest źle, że się u nas dużo robi? – pytała rozgoryczona gospodarz gminy.

Przed głosowaniem w sprawie zmian budżetowych i w wieloletniej prognozie finansowej Joanna Jabłońska, wójt gminy Leśniowice, poinformowała radnych, że oferty złożone w dwóch przetargach na inwestycje drogowe przewyższyły możliwości finansowe gminy (zabrakło w sumie ponad miliona złotych) i należy dołożyć dodatkowe pieniądze, aby je realizować.

– Zechcemy te drogi zrobić, stąd zdjęcie zadań, na które nawet nie są jeszcze złożone wnioski o dotacje – mówiła wójt Jabłońska. – To nie tak, że nie chcemy tych zadań realizować, ale będziemy to robić później. Na drogę w Wierzbicy na razie nie ma możliwości złożenia wniosku i w tym roku mało prawdopodobne, aby otrzymać na to dofinansowanie, ale gdy się pojawi konkurs, to będziemy się o to starać. Jeśli chodzi o stadion, to też nie ma na razie naborów. Po przetargach brakująca kwota jest spora, ale musimy sobie radzić w tym budżecie, który mamy.

Radni głosowali „za” tymi budżetowymi przesunięciami. Jednak, gdy chwilę później leśniowiccy urzędnicy wystąpili do nich także o zgodę na to, aby nie wyodrębniać funduszu sołeckiego na 2024 r., emocji było już więcej.

– W tamtym roku nie wyodrębnialiśmy funduszu sołeckiego i w tym roku też przygotowaliśmy taką uchwałę ze względu na dużą ilość pozyskanych środków na projekty, do których potrzebny jest wkład własny – stwierdziła wójt Jabłońska. – Lepiej realizować drogi, których w tym roku mamy zaplanowanych dziesięć kilometrów, niż rozdrabniać środki na fundusze sołeckie.

Ale radni mieli w tej kwestii sporo wątpliwości. Radny Grzegorz Michalczuk pytał, czy jeśli radni nie wyrażą zgody na przeznaczenie puli pieniędzy na fundusze sołeckie, to co będzie z drogą z Kumowa do Sielca. Stwierdził, że tę szosę trzeba naprawić. W tym samym tonie wypowiedział się radny Jerzy Korpul, który mówił o potrzebie naprawy innego odcinka drogi w Sielcu, biegnącego od „kapliczki w górę”. Z kolei radna Monika Mazur zwróciła uwagę, że podczas zebrania sołeckiego w Sielcu nie było mowy o tym, że w tym roku też pula pieniędzy na fundusze sołeckie ma nie być wyodrębniana.

Wójt Jabłońska w kwestii łatania dróg przypomniała, że ze względu na pogodę w tym roku jeszcze te naprawy nie ruszyły. Apelowała, aby dać na to trochę czasu, bo do dyspozycji w gminie jest tysiąc ton gruzu, który jednak nie może być „wrzucany w błoto”. Gospodarz gminy mówiła, że z jego rozwiezieniem trzeba poczekać do chwili, aż poprawią się warunki pogodowe.

– Budżet gminy nie jest z gumy – stwierdziła wójt Jabłońska. – Obniżyliśmy podatki, a radni i sołtysi też co roku składają wnioski, aby realizować konkretne zadania. To przecież nie jest tak, że one są realizowane tylko w ramach funduszy sołeckich. Albo robimy inwestycje i dokładamy na to pieniądze z funduszy sołeckich albo rezygnujemy z jakiejś inwestycji. Innego wyjścia nie ma. Trzeba być odpowiedzialnym i patrzeć na cyfry.

„Za” niewyodrębnianiem funduszy sołeckich głosowało 8 radnych (Jolanta Harmata, Barbara Jamróz, Krzysztof Kowalczuk, Grzegorz Michalczuk, Stefan Prokop, Krzysztof Sitarz, Jacenty Sołtys, Edyta Stasiuk-Ciołek). Przeciw było 4 (Stefan Adamczuk, Jerzy Korpul, Monika Mazur, Piotr Stawiarski). Od głosu wstrzymał się radny Paweł Bis. Ostatecznie uchwała, o którą wnioskowali urzędnicy, „przeszła” większością głosów, ale wójt Jabłońska poczuła się też rozgoryczona słowami ks. Jacentego Sołtysa, wiceprzewodniczącego Rady Gminy Leśniowice.

– Jeden pan pytał mnie, czy aby w gminie nie za dużo inwestycji się przeprowadza, czy damy radę temu podołać – stwierdził ks. J. Sołtys. – Każdy ciągnie kołdrę w swoją stronę, ale ona krótka.

– To chyba nie jest źle, że robi się dużo? – ripostowała gospodarz gminy Leśniowice. – Jak można mówić, czy damy radę? Dopóki dajemy radę, to robimy, a jak nie będziemy dawać, to nie będziemy robić. Tylko trzeba mądrze wybierać, co jest pilne do zrobienia. Cztery lata jesteśmy i tyle inwestycji zrobiliśmy, zapłaciliśmy, rozliczyliśmy i jeszcze spłaciliśmy dwa miliony złotych długu.

Mieszkania na wynajem

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM LUBELSKIE Sp. z o.o. z siedzibą w Kraśniku. Wsparcie, o którym mowa to 474 tys. zł, które pozwolić ma zrealizować inwestycję mieszkaniową pod nazwą „Zabudowa wielorodzinna – Leśniowice”, polegającą na budowie 11 mieszkań o powierzchni od 50 do 60 m kw. Leśniowiccy urzędnicy poinformowali, że są w trakcie zakupu działki, znajdującej się pomiędzy urzędem gminy a bankiem w Leśniowicach, gdzie powstać ma trzykondygnacyjny budynek z mieszkaniami na wynajem.

– Na wsi trudno o mieszkanie do wynajęcia, a ludzie, zwłaszcza młodzi, często dzwonią i pytają, czy i gdzie jest taka możliwość – mówiła wójt Jabłońska. – Myślę, że będzie popyt na te mieszkania.

Podczas kilkugodzinnej sesji radni podjęli dziewięć uchwał i przyjęli m.in. sprawozdania merytoryczne oraz finansowe jednostek podległych gminie. Przyjęto też raporty z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, a także Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ofiar Przemocy w Rodzinie. Podjęto uchwałę w sprawie przekazania 3 tys. zł dotacji celowej miastu Chełm na dofinansowanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym.

Rada wyraziła zgodę na zawarcie przez gminę porozumienia międzygminnego w celu opracowania i wdrażania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju, w skład której wejdą gminy: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk i Horodło. Radni przyjęli też m.in. „Gminny program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Leśniowice na 2023”, a także uchwałę w sprawie wykazu kąpielisk. Sezon kąpielowy nad „Maczułami” będzie trwał od 24 czerwca do 27 sierpnia br. (mo)