„Tolek” odszedł na wieczną wartę

24 sierpnia 2016 r. zmarł Antoni Brzusek, ps. „Tolek ”, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, porucznik Wojska Polskiego. Msza żałobna, a następnie ceremonia pogrzebowa odbędzie się 29 sierpnia (poniedziałek) o godz. 14.00 w kaplicy na cmentarzu rzymskokatolickim przy ul. Lipowej.
tolekAntoni Brzusek urodził się 27 maja 1928 r. w Lublinie. Od sierpnia 1944 r. żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, pseudonim „Tolek”. Był łącznikiem i zaopatrzeniowcem w oddziale jego brata Stefana Brzuszka „Boruty”, a także Eugeniusza Walewskiego, ps. „Zemsta”. W czerwcu 1946 r. aresztowany a następnie skazany przez Sąd Wojskowy, zwolniony na mocy amnestii w 1947 r.
Od samego początku istnienia Związku Żołnierzy NSZ był aktywnym członkiem. Przez wiele lat był sekretarzem Koła Lublin ZŻ NSZ, członkiem Zarządu Okręgu, ostatnio członkiem Komisji Rewizyjnej Okręgu Lubelskiego ŻZ NSZ. Uczestniczył w wielu pracach nad budową pomników i tablic pamiątkowych poświęconych Narodowym Siłom Zbrojnym, m.in. na cmentarzach w Puchaczowie, Kaniach, Siedliszczu, Chełmie. Uczestniczył w pracach przy redagowaniu biuletynu ZŻ NSZ i „Szczerbiec” i innych wydawnictw Związku. W lubelskich szkołach w ramach lekcji przeprowadził liczne pogadanki na temat II światowej wojny i okresu powojennego dla uczniów. Uczestniczył w wielu spotkaniach i uroczystościach patriotycznych. Wiele z nich organizował i koordynował. Chętnie dzielił się swoją wiedzą z historykami i studentami, dla których był świadkiem historii a także konsultantem przy pisaniu prac naukowych: magisterskich i jednej doktorskiej innych monografii historycznych. Uczestniczył także w spotkaniach z grupami młodzieży przy okazji różnych uroczystości patriotycznych, rajdów i innych imprez, a także gościł młodych u siebie w domu, kiedy to opowiadał młodzieży o swoich wojennych losach, czym kształtował patriotyczne postawy i popularyzował historię wśród młodych pokoleń Polaków. Odznaczony został m.in. przez Prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), a przez kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych medalem Pro Patria (2012), Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, Krzyżem Walecznych. RD