Tomasz Pitucha nowym dyrektorem WUP w Lublinie?

Tomasz Pitucha

Tomasz Pitucha, miejski radny PiS, doradca ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka i wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie będzie nowym dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie dowiedzieliśmy się nieoficjalnie. Według naszego informatora, jako jedyny przystąpił do konkursu na to stanowisko. Rzecznik marszałka przyznaje, że na konkurs wpłynęła jedna oferta, ale nie ujawnia, kto ją złożył.

Na stanowisku dyrektora WUP w Lublinie od ponad miesiąca jest wakat. Sprawujący tę funkcję przez ponad cztery lata Andrzej Pruszkowski  w połowie marca został dyscyplinarnie zwolniony z pracy przez marszałka województwa Jarosława Stawiarskiego.  Już pod koniec ubiegłego roku Stawiarski odwołał Pruszkowskiego z zajmowanego stanowiska i oddelegował na trzy miesiące na jedno z kierowniczych stanowisk w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, ale dyrektor WUP tego samego dnia poszedł na zwolnienie lekarskie i w pracy w LAWP się nie pojawił. Oficjalnie nikt nie chciał komentować tych informacji, ale w międzyczasie pojawiły się wątpliwości, czy dyrektor WUP mógł zostać oddelegowany do innej pracy bez zgody Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, a do WRRP o taką zgodę marszałek nie wystąpił. Formalnie Andrzej Pruszkowski, były prezydent Lublina i prominentny dotąd działacz PiS, pozostawał więc na stanowisku szefa WUP. Na początku marca Pruszkowski wrócił ze zwolnienia lekarskiego do pracy w WUP, ale po kilku dniach został dyscyplinarnie zwolniony. W komunikacie urzędu marszałkowskiego jako przyczynę podano „ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych”. – Sposób wykonywania zadań przez pana Pruszkowskiego nie dawał gwarancji należytej jakości realizacji zadań przez WUP. Pan Pruszkowski nie wypełniał poleceń postawionych przez pracodawcę – dodały służby prasowe marszałka. Zwolniony dyrektor zapowiedział, że odwoła się do Sądu Pracy.

Jednocześnie rzecznik marszałka poinformował, że z dniem  14 marca marszałek Jarosław Stawiarski pełnienie obowiązków dyrektora WUP powierzył Annie Dąbrowskiej, zatrudnionej w WUP od 1995 roku na stanowiskach m.in. naczelnika wydziału i wicedyrektora, a ostatnio kierującej komórką zajmującą się ochroną danych osobowych. W komunikacie pojawiła się również wzmianka, że został ogłoszony konkurs na dyrektora WUP.

Zgodnie z wymaganiami konkursu kandydaci musieli wykazać się m.in. wykształceniem wyższym, co najmniej pięcioletnim stażem pracy i minimum trzyletnim doświadczeniem w pracy w publicznych służbach zatrudnienia.

Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta. Według naszego informatora złożył ją Tomasz Pitucha. Pitucha jest od kilku kadencji miejskim radnym PiS w Lublinie, od czasu kiedy stanowisko wojewody lubelskiego objął Przemysław Czarnek do dziś jest pełnomocnikiem wojewody ds. rodziny, a od ponad dwóch lat jest doradcą ministra Czarnka i wicedyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Remigiusz Małecki, rzecznik prasowy marszałka województwa lubelskiego, potwierdza że w konkursie na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie została złożona jedna oferta. Odmawia jednak odpowiedzi na pytanie, czy złożył ją Tomasz Pitucha.  – Marszałek Województwa Lubelskiego wystąpił do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie o delegowanie przedstawiciela do komisji konkursowej. Po wskazaniu przedstawiciela, zostanie powołana stosowna komisja – informuje ponadto rzecznik Małecki.  RD