Trójka Niepodległej

W Zespole Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie odbył się gminny konkurs o tematyce regionalnej „Cudze chwalicie, swego nie znacie”.

Dziewiąty raz uczniowie mogli wykazać się wiedzą na temat naszego regionu. Tegoroczna edycja nosiła tytuł „Niepodległa od stu lat”, w związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Do konkursu zgłosiły się wszystkie szkoły z terenu gminy Krasnystaw. Najlepsza okazała się drużyna w składzie: Oliwia i Julia Korchut (SP w Siennicy Nadolnej) oraz Joanna Daniluk (SP w Krupem). Drugie miejsce zajęła drużyna w składzie: Martyna Hać (SP w Jaślikowie) oraz Wiktoria Olcha i Aleksandra Roman z (SP nr 3 w Krasnymstawie). Uczniowie w składzie: Magdalena Steć (SP w Jaślikowie), Maciej Sadowski (SP w Małochwieju Dużym) oraz Oliwia Panas (SP w Krupem) zajęli trzecie miejsce.

Czwartą drużyną zostali: Łucja Kubina (SP w Siennicy Nadolnej), Jakub Kyc (SP w Małochwieju Dużym) i Karol Borys (SP w Krupem), a piąta: Wiktoria Siembiga (SP nr 3 w Krasnymstawie), Dominika Sawa (SP w Jaślikowie) i Dominik Lubaś (SP w Małochwieju Dużym). W jury zasiedli: poeta Jan Henryk Cichosz oraz Mateusz Soroka i Konrad Grochecki – pracownicy Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Nagrody wręczali sekretarz gminy Krasnystaw Edyta Gajowiak-Powroźnik oraz Krzysztof Kowalczyk, dyrektor Zespołu nr 3 w Krasnymstawie. (k)